Finland får 1400 vaccin mot apkoppor

Finland får 1 400 apkoppsvaccin via EU:s gemensamma vaccinanskaffning. Nu ska vaccinen skickas ut till sjukvårdsdistrikten.

Finland utlovas 1400 vaccin mot akoppor.
Annica Lindströmannica.lindstrom@ksfmedia.fi
17.08.2022 14:10
EU har upphandlat vaccin gemensamt utgående från medlemsländernas behov.
Vaccinet ska skydda mot apkoppor. Institutet för hälsa och välfärd ska komma med riktlinjer om vem som rekommenderas att vaccinera sig. Den som fått vaccinet smittar inte andra.
Hittills har 26 fall av apkoppor konstaterats i Finland.

ANDRA LÄSER