Jupiter fascinerar och förbryllar

Efter fem års resa är rymdsonden Juno nu äntligen i Jupiters omloppsbana. Juno fascinerar också finländska rymdintresserade.

Juno och Jupiter. Juno är en obemannad rymdsond som skickats till Jupiter från Nasas station i Florida.
Karolina Lång
06.07.2016 05:00
Rymdsonden Juno kommer bland annat att mäta Jupiters gravitation och magnetiska fält, och hur mycket vatten som finns i planetens atmosfär. Man hoppas kunna lära sig om hur solsystemet formats och hur solsystemet sett ut tidigare genom mätningarna, meddelar Nasa.
Thomas Hackman, docent i rymdvetenskap och astronomi vid Helsingfors universitet, håller med om att Jupiter är ett viktigt forskningsobjekt.

Casanovan Jupiter

De fyra månar vid Jupiter som upptäcktes först sägs vara uppkallade efter den romerska guden Jupiters älskarinnor. Juno är enligt den romerska mytologin namnet på Jupiters hustru.
I dag känner man till att Jupiter har 67 månar.
Under planetens täta molntäcke döljer sig hemligheter om grundläggande processer och förutsättningar för hur vårt solsystem skapades.
Juno kommer också att kunna bidra med mer kunskap om hur det har gått till när stora planeter som Jupiter bildats och vilken roll dessa giganter har spelat i utvecklingen för resten av solsystemet.
Rymdsonden ska rotera medan den rör sig runt Jupiter, vilket innebär att den kan ta bilder som kan liknas vid en tredimensionell skiktröntgen.
Jupiter är en ogästvänlig plats – den gåtfulla himlakroppen omgärdas av en giftig atmosfär fullmatad med dödlig strålning. Jätteplaneten omges också av det starkaste magnetiska fältet i solsystemet.
Källa: Nasa, AFP (FNB–TT)
– Jupiter har en central roll i solsystemets uppkomst och evolution i och med att den är den största planeten. Genom att undersöka Jupiters inre, till exempel mängden vatten och hur Jupiters kärna ser ut, får vi information om solsystemets uppkomst. Ganska många andra stjärnor har jätteplaneter som påminner om Jupiter, så Jupiter är även relevant för forskning rörande andra stjärnors planetsystem, så kallad exo-planetforskning.

Potential för liv på Jupiters månar

Det finns inget liv på Jupiter, men Jupiters månar har potential för liv att skapas och växa då förhållandena på månarna inte är lika extrema som på Jupiter.
– Frågan om vatten i solsystemet är förstås också relevant för uppkomsten av jordens liv, tillägger Hackman. Till exempel månen Europa har ett tjockt skal av is, men inuti finns flytande vatten. Jupiters gravitation värmer via tidvatteneffekten upp Europa, så därför förekommer vatten i flytande form. Flytande vatten är en bra grogrund för liv.
De magnetiska fält som finns runt Jupiter avger stark strålning som skadar mätinstrumenten – på grund av det måste sonden avsluta sin undersökning av planeten efter ungefär två år. Jupiters magnetfält existerar på grund av strömningar i planetens skikt av metalliskt väte.
– De magnetiska fälten är över tio gånger starkare än på jorden. Ett av Junos uppdrag är att mäta Jupiters aurora, vilket motsvarar det norrsken vi har på jorden. Jupiters magnetfält fångar laddade partiklar främst från månen Io som har starka vulkanutbrott och från Jupiter själv, och det är dessa som orsakar aurora-fenomenet, säger Hackman.
European Space Agency ESA förbereder just nu i Frankrike ett forskningsprojekt med projektnamnet Juice. Det är ESA:s första uppdrag till Jupiter. Juice kommer att nå Jupiter år 2030, och målet är att utforska Jupiters yta och tre av Jupiters månar. Man hoppas på att kunna göra mätningar under tre års tid på Jupiter.

Rymdsonden Juno väcker intresse också i Finland

– Mitt eget forskningsområde är solliknande stjärnor, så forskningsmässigt är jag inte insatt i Juno-missionen. Men som astronom jag är förstås också allmänt intresserad av frågor rörande solsystemet och dess uppkomst och ur den synvinkeln är Juno relevant, säger Hackman.
Hans Linden är amatörastronom och vice ordförande i astronomiföreningen Andromeda i Vasa. Han tycker att det alltid är spännande att lära sig nya saker om rymden, trots att han själv mest aktivt sysslar med astronomi på vintern då stjärnorna syns klart på den mörka himlen.
– Det är intressant då man får detaljerad information om avlägsna himlakroppar, trots bra teleskop kan man inte se detaljer så långt borta från jorden. Vi ser fram emot att höra mera om Juno, säger han. Nu väntar vi bara på vilken sorts data sonden kommer att ge, det kommer antagligen dröja flera veckor.

Källor: Nasa och Wikipedia

ANDRA LÄSER