Ponsse tror starkt på skogsindustrins utsikter

När finanskrisen slog till kapades skogsmaskinstillverkaren Ponsses omsättning med hälften – sedan dess har den fyrdubblats. Under pågående kris lanserar Ponsse nu en ny skördare som ska agera flaggskepp för det kommande decenniet.

Ponsses maskiner tillverkas i Vieremä i Norra Savolax, där företaget grundades 1970.
Coronapandemin till trots har skogsindustrin vind i seglen, tror maskintillverkaren Ponsses vd Juho Nummela. De senaste åren har flera kapitalstarka aktörer flaggat om stora fabrikssatsningar i Finland, med Metsä Groups miljardinvestering i Kemi i spetsen.
Samtidigt är potentialen för ökad mekanisering av skogsavverkningen stor bland annat på den ryska, sydamerikanska och asiatiska marknaden.
– Det är inget självändamål att expandera, lönsamheten måste också hänga med. Men med dagens marknadsläge finns goda chanser till fortsatt tillväxt, säger vd.
Tvärtemot hur förväntningarna såg ut förra våren har Ponsse ett stabilt kvartal i ryggen. Omsättningen växte, även om lönsamheten försämrades något jämfört med året innan.
Går man tillbaka till bottennivån 2009 har omsättningen mer än fyrdubblats till dagens nivå på 600-700 miljoner årligen.
– Finanskrisen var en väldigt hård smäll mot skogsindustrin, efterfrågan rasade, säger Nummela som tillträdde som vd för Ponsse 2008, och fortsätter:
– Läget är fortfarande osäkert, men vi ser inga liknande tecken nu. Den här gången finns inte samma sorts finansieringsproblem.
Vd Juho Nummela var med 2008-09 då marknaden för skogsmaskiner rasade. Den här gången syns inga tecken på en liknande lågkonjunktur.

Lanserar ny skördare

Företaget vill själva föra fram Scorpion-skördaren som lanserades 2013 som en delorsak till utvecklingen. En skördare är en skogsmaskin som fäller, avkvistar och kapar träd till stockar på plats och ställe i skogen.
Förfarandet går under namnet kortvirkesmetoden, och ersatte för länge sedan den manuella avverkningen med motorsåg i de nordiska länderna.
På onsdagen lanserades en ny version under högstämda former, med videoprover på hur maskinen tuggar sönder träd i nattsvart skogsmiljö.
Den nya versionen är modellens första stora ansiktslyft. Nummela vill inte avslöja exakt hur stor investeringen är, men säger att den är betydande.
Enligt honom har Scorpion-skördaren varit Ponsses viktigaste produkt sedan den lanserades. 1 200 exemplar av modellen har sålts, vilket kan ställas i proportion till att företaget bara tillverkat drygt 16 000 maskiner totalt sedan det grundades på 70-talet.
Ponsses produkter går till cirka 80 procent på export, och Scorpion-skördaren hittas numera i 25 länder världen över.
– Vår image bygger på Scorpion-skördaren. Det var den som satte oss på kartan som teknologiskt ledande i branschen, säger Nummela.
– De största förändringarna är satsningarna på komforten, belysningen som funkar bättre i mörker och det nya informationssystemet som använder sig av 5g-teknik. De här förändringarna ökar produktiviteten per förare.
Det nya informationssystemet gör det också lättare att upptäcka saker som kräver service. Underhållssektorn står för en dryg femtedel av omsättningen.
Kortvirkesmetoden är ett kapitalintensivt sätt att avverka skog. En Scorpion-skördare går loss på en halv miljon eller mera, beroende på vilken utrustning man väljer. Dessutom behövs en så kallad skotare, ett terrängfordon för att transportera bort virket.

Analytiker: Gynnas av marknadsutvecklingen

Analytikern Erkki Vesola, som följer Ponsse för analysföretaget Inderes, tvekar inte med att kalla Ponsses utveckling de senaste 10 åren för en framgångssaga.
– Särskilt under de senaste åren har de kapat åt sig marknadsandelar och vuxit snabbare än de stora konkurrenterna, John Deere och Komatsu.
Inderes uppskattning är att Ponsse står för ungefär 30 procent av den globala skördarmarknaden. John Deere, som har en skogsmaskinsfabrik i Joensuu är något större, medan Komatsu Forest, med huvudkontor i Umeå, är något mindre.
Det sistnämnda är en del av japanska koncernen Komatsu sedan 2004, men har sina rötter i bland annat finska Valmet och Partek.
Ponsses uppgång sedan finanskrisen har inte bara en förklaring, säger Vesola. En av de viktigaste bakgrundsfaktorerna är att den allmänna tillväxten på skogsmaskinsmarknaden.
– Branschen mekaniseras år för år. Dessutom råkar Ponsse vara inriktade på kortvirkesmetoden, som har blivit allt vanligare, säger Vesola.
Den andra stora avverkningsformen, helstamsmetoden, som av hävd fortfarande är dominerande bland annat i USA. Metoden innebär att träden inte bearbetas på plats i skogen, utan transporteras ut ur den för upparbetning med ett fordon som kallas lunnare.

Ponsse

En finsk skogsmaskinstillverkare som grundades 1970 i Vieremä i Norra Savolax. Maskinerna tillverkas fortfarande på orten.
Grundare var den lokala skogsmaskinsföretagen Einari Vidgrén. Hans fyra söner äger majoriteten av aktierna i bolaget, som börsnoterades 1995.
Är marknadsledande både då det gäller skördare och skotare i Finland. Är enligt analysföretaget Inderes det näst största bolaget globalt sett då det gäller skördare, efter amerikanska John Deeres skogsmaskinsbolag.
Omsatte i fjol 636,6 miljoner euro. Rörelsevinsten stannade på 57,1 miljoner euro, vilket betyder att rörelsemarginalen sjönk till 9 jämfört med 10,1 året innan.

"Skogsmaskinernas Rolls Royce"

Även om Ponsse har gynnats av marknadens allmänna utveckling skriver Vesola under vd:s påståenden om att företagets har rykte har stärkts.
– De har fått ett rykte om sig som skogsmaskinernas Rolls Royce, att de gör bättre – och dyrare – maskiner än andra. Dessutom får de väldigt höga betyg av kunderna, vilket märks i framgången.
Tillväxten har inte gått investerarna förbi. Ponsses aktie har stigit i värde med drygt 400 procent de senaste tio åren, då Helsingforsbörsens index gått upp med drygt 280. Det ger Ponsse ett marknadsvärde på 980 miljoner, vilket betyder att bolaget nosar på börsens storbolagssegment där företag med marknadsvärden på 1 miljard ingår.
För att fortsätta växa krävs dock nya investeringar, säger Vesola. Bolaget invigde en ny fabrik så sent som för två år sedan.
– Jag tror att det kommer att dröja innan de växer märkbart från dagens nivå. Det finns potential i till exempel Ryssland, men det beror på marknadsutvecklingen, som i Ryssland är beroende av politiska beslut i högre grad.
ANDRA LÄSER