Många struntar i säkerhetsbältet på bussen

Trots att nyttan är stor slarvar många med att använda säkerhetsbälte under bussfärden. Var fjärde person svarar i en undersökning att de inte nödvändigtvis använder bältet även om det finns ett.

Säkerhetsbältet skyddar liv, och också lagen förpliktar att använda säkerhetsbälte på bussen.
Anna Svartström
11.03.2022 14:00
Sju av tio personer som har svarat på Trafikskyddets enkät uppger att det är en mycket eller ganska allvarlig trafikförseelse att låta bli att använda säkerhetsbälte.
Samtidigt svarar var fjärde att de inte nödvändigtvis använder säkerhetsbälte i bussar när det finns ett på den egna sittplatsen.
Drygt tusen personer har svarat på enkäten. Trafikskyddet följer dessutom årligen upp användningen av säkerhetsbälte i personbilar.
"Besväret med att använda ett säkerhetsbälte är oerhört litet, men nyttan är enorm. Det tar inte många sekunder att fästa bältet, men det kan rädda människoliv ", säger Trafikskyddets kontaktchef Elias Ruutti i ett pressmeddelande.
Han betonar att det är lika viktigt att använda säkerhetsbälte i buss som i personbil och att även lagen förpliktar till det. Den skyldigheten infördes i vägtrafiklagen 2006.
Den uppföljning som Trafikskyddet gjorde i fjol visar att 97 procent av dem som åker i personbilars framsäte använder säkerhetsbälte. Siffran är densamma oberoende om det gäller tätort eller utanför tätorter.
På baksätet används säkerhetsbälte lite mer sällan, 90 procent gör det.

ANDRA LÄSER