Trafikministern vill halvera utsläppen – kräver 60 miljoner av Finansministeriet

Finland kan fortfarande nå ett av sina mest ambitiösa klimatmål och halvera trafikutsläppen fram till 2030. Men då måste de återstående åtgärderna också finansieras, säger trafikministern med blicken på Finansministeriet.

Trafik- och kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) säger att regeringen måste vika de pengar som behövs för att trafikutsläppen ska minska snabbare.
Peter Buchert
25.01.2022 16:00 UPPDATERAD 25.01.2022 18:45
Finansministeriet kan inte stå på bromsen om regeringen ska hålla liv i sitt klimatmål för trafiken, lyder trafik- och kommunikationsminister Timo Harakkas (SDP) budskap till ministerkollegerna.
Harakka påpekar att alla större riksdagspartier redan under Juha Sipiläs (C) regering accepterade målet att trafikens klimatpåverkan ska halveras till 2030 jämfört med 2005 års nivå. Trafikutsläppen minskade från cirka 12,5 till 10,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år mellan 2005 och 2019.
Kommunikationsministeriet uppger ändå att takten kommer att öka, inte minst för att försäljningen av elbilar accelererar och för att andelen biokomponenter i fossilt bränsle har ökat. Ministeriet har tagit fram en färdplan som visar hur utsläppen kan halveras till 2030 med slutmålet att trafiken ska vara utsläppsfri 2045.
Den globala bilindustrin gör en stor del av jobbet då tillverkarna går in för att avveckla produktionen av bilar med förbränningsmotor. Tåget rullar på, men för att Finland ska nå sitt mål inom utsatt tid föreslår färdplanen flera åtgärder.
– Det finns redan hundratusen elbilar i Finland, inklusive laddhybrider. Det mål om 600 000-700 000 elbilar till 2030 som kastades fram för något år sedan och som då kändes onåbart börjar te sig realistiskt, säger Harakka.
Med nuvarande tekniska utveckling och redan införda politikåtgärder är trafikutsläppen på väg ner mot 7,5 miljoner ton 2030. Det är en utsläppsreduktion på 40 procent.
För att nå målet på 50 procent behövs tilläggsåtgärder och ytterligare utsläppsminskningar på 1,25 miljoner ton. Färdplanen listar inte mindre än 20 morötter – subventioner för dem som köper el- eller gasbil, och för att bygga fler laddstationer, men också stöd för att främja kollektivtrafik och cykling. Allt det kostar förstås pengar.
Eftersom regeringen menar allvar med klimatmålet måste de här åtgärderna finansieras enligt vad färdplanen föreslår, resonerar Timo Harakka.
– Vi är mitt inne i en omställning mot en klimatsmart trafik. Det är nu det gäller. Vi behöver pengar för det.

Oklart med utsläppshandel

Färdplanen har tre faser, men den tredje ska tillgripas bara om de två första inte räcker till. De nämnda morötterna i fas ett beräknas kunna knipa 0,4–0,5 miljoner ton fram till 2026. Fram till 2024 beräknas de kosta 96 miljoner euro om året, men i årets statsbudget har regeringen vikt bara 33 miljoner för ändamålet.
Trafikutsläppen minskade med bara 13 procent 2005–2019, men ska halveras till 2030. Det är fortfarande fullt möjligt, men kräver fullskalig finansiering av åtgärderna i färdplanen för en fossilfri trafik, uppger Kommunikationsministeriet.
I fas två kunde man ytterligare höja andelen biokomponenter i fossilt bränsle och öka utbudet på biogas. Det skulle föra oss 0,3–0,4 miljoner ton närmare målet. Vidare beräknas distansarbete, digitalisering och delningstjänster minska på trafikutsläppen, men bara med 0,14–0,2 miljoner ton. Mer behövs för att få ihop till 1,25 miljoner ton.
Här räknar färdplanen optimistiskt med draghjälp från EU i form av ett europeiskt system för utsläppshandel för biltrafiken. Det kunde skära ytterligare 0,3–0,4 miljoner ton före 2030 och leda Finland i mål. Timo Harakka vet att det inte blir lätt.
– Jag förutspår långa och svåra förhandlingar. Vissa EU-länder anser sig absolut inte vara redo för sådant medan andra skulle vilja gå klart snabbare, säger han.
Harakka säger att det är nödvändigt att regeringen beviljar de pengar färdplanen behöver. Därtill ska Finland driva på EU-systemet för utsläppshandel i trafiken och på kommissionens förslag om striktare utsläppsnormer för nya bilar.

Med tanke på att en europeisk utsläppshandel för trafiken kanske aldrig blir av, hur tänker regeringen kring en nationell utsläppshandel?

– Den möjligheten finns inom färdplanen för fossilfri trafik, men för närvarande verkar den inte vara nödvändig för att vi ska nå målet om att halvera utsläppen. Vi jobbar hårt för att nå utsläppsminskningarna med incitament och morötter. Därför är det viktigt att regeringen i vårens budgetram finansierar de här incitamenten för de närmaste åren.
Harakka syftar på regeringens överläggningar om de offentliga finanserna 2023–26 som väntar i april. Före det, i mars, ska regeringen utvärdera klimatåtgärdernas tillräcklighet.

ANDRA LÄSER