Henriksson: "Även oppositionen måste ta ansvar för EU-paketet"

Justitieminister Anna-Maja Henriksson vill inte ens föreställa sig vad det skulle innebära för EU-ländernas syn på Finland om EU:s stödpaket inte går igenom i riksdagen.

Anna-Maja Henriksson är bekymrad över hur det ska gå med EU:s stödpaket.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att hon är mycket bekymrad över grundlagskutskottets bud om att det ska behövas två tredjedelars majoritet i riksdagen för att EU:s återhämtningspaket ska kunna godkännas.

– En omröstning i ett så här stort ärende och med såhär knapp marginal bådar inte gott, säger hon på tisdagseftermiddagen då hon anländer till Ständerhuset för att fortsätta förhandlingarna om regeringens budgetramar.

Henriksson säger att det finns många utmaningar och att alla borde bjuda till för att vi ska komma ur coronakrisen och få stabilitet i landet.

– Jag förväntar mig att alla tar ansvar, det gäller både regeringen och oppositionen. Det handlar om hela EU, inte bara om Finland. Det skulle vara en olycklig situation om Finland är det land som stjälper hela stödpaketet.

ANDRA LÄSER