Keva: En av tre beslutsfattare tror att de kommunalt anställda får det sämre ställt

Kommunernas årliga utgifter för hanteringen av arbetsoförmåga är cirka 2 miljarder euro.

En tredjedel av beslutsfattarna tror att bristen på ekonomiska resurser kommer att leda till att allt färre kommunalt anställda måste dela på en växande arbetsbörda.
Hela 68 procent av de kommunala beslutsfattarna tror att de kommunalt anställdas välbefinnande kommer att förbättras eller förbli på samma nivå som nu. Det visar en enkät som pensionsanstalten Keva har låtit göra.
De som ser ljusast på framtiden är bosatta i Mellersta Österbotten, Kymmenedalen och Norra Karelen. I Nyland, Kajanaland, Södra Karelen och Södra Tavastland är det däremot endast var fjärde som tror att de kommunalt anställdas välbefinnande kommer att förbättras.
De som ser pessimistiskt på utvecklingen motiverade sina svar med bristen på ekonomiska resurser, vilket kommer att leda till att allt färre kommunalt anställda måste dela på en växande arbetsbörda.
60 procent av dem som svarade på enkäten uppger att den egna kommunen har satsat på åtgärder som höjer arbetsförmågan och välbefinnandet.
49 procent anser att de förtroendevalda har en betydande roll i främjandet av välbefinnandet medan 50 procent är av motsatt åsikt. De senare anser att det är en operativ fråga som inte angår kommunalpolitikerna.
Enligt Kevas beräkningar är kommunernas årliga utgifter för hanteringen av arbetsoförmåga cirka 2 miljarder euro.
Enkäten gjordes av Aula Research på uppdrag av Keva. Sammanlagt 1 126 kommunala beslutsfattare svarade på enkäten.
ANDRA LÄSER