Skärgårdsbornas protester tog skruv - Berner backar i experiment

Kommunikationsminister Anne Berner (C) har beslutat att slopa det planerade experimentet med trafiktjänsterna i skärgården i Skärgårdshavet och Finska viken. De nya avgifterna som planerats i förbindelsebåtstrafiken införs inte.

13.02.2017 09:26 UPPDATERAD 13.02.2017 11:13
Enligt Berner dras försöket tillbaka på grund av den respons man fått under beredningsprocessen.
Försöket skulle ha inletts i början av april. Ansvaret för att ordna förbindelsefartygstrafiken i skärgården övergår från närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland till landskapen vid ingången av 2019.
– Målet med landskapsreformen är att öka medborgarnas möjligheter att delta och påverka närtjänsterna. Tjänsterna moderniseras och digitaliseras också. Det är nödvändigt att utveckla transporttjänsterna i skärgården, och vid kommunikationsministeriet fortsätter vi arbetet med att främja digitaliseringen av trafiken och transporterna. Det är dock naturligt att överlåta utvecklandet av förbindelsefartygstrafiken till det kommande landskapet, säger Berner i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER