Cancerpatienter rekommenderas ta vaccinet – först de med kraftigt försvagat immunförsvar

Studier visar att dödligheten i covid-19 klart är högre för cancerpatienter än för fullt friska personer. Därför vill Cancerorganisationerna påminna om vikten av att ta vaccinet.

Cancerorganisationerna vill påminna alla cancerpatienter om vikten av att ta coronavaccinet.
SPT
11.02.2021 21:49 UPPDATERAD 11.02.2021 22:11
Cancerorganisationerna rekommenderar att alla cancerpatienter tackar jag till coronavaccinet. Utöver åldern kan ett flertal sjukdomar öka riskerna för att få allvarlig covid-19. En av dem är cancer.
Cancerpatienter som för tillfället är under behandling kommer att ingå i riskgrupp 1, alltså i gruppen som vaccineras först då riskgrupper börjar vaccineras. Enligt nuvarande bedömning sker det i början av april. Dock får cancerpatienter som är över 70 år sitt vaccin i ett tidigare skede.
Cancerorganisationerna vill upplysa alla cancerpatienter om nyttan av vaccinet.
"Det lönar sig för cancerpatienter att ta coronavaccinet, eftersom studier visar att dödligheten i covid-19 är klart större för dem än för andra", säger Cancerorganisationernas generalsekreterare Sakari Karjalainen i ett uttalande.
Det finns inga kända uppgifter om särskilda risker för cancerpatienter att ta coronavaccinet. Däremot gäller i Finland en månads karenstid vid immunterapi.
De cancerpatienter som kommer att vaccineras allra först är de som har en cancer som kraftigt försämrar immunsystemets funktion, exempelvis vissa former av leukemi eller lymfom. Också patienter som är i en aktiv cancerbehandling eller under en läkemedelsbehandling som kraftigt försvagar immunförsvaret står först på tur.
Däremot räknas inte de cancerpatienter vars sjukdom har behandlats enbart kirurgiskt eller vars behandling inte påverkar immunförsvaret till den allra första gruppen. Exempelvis gäller detta personer som enbart får hormonell adjuvant terapi mot bröstcancer.

Cancerpatienter som vaccineras först

– Personer med cancer som kraftigt försämrar immunsystemets funktion, exempelvis vissa former av leukemi och lymfom.
– Personer som är i en aktiv cancerbehandling som kraftigt försvagar immunförsvaret.
– Personer som i syfte att bromsa cancersjukdomen eller som i palliativt syfte får sådan läkemedelsbehandling för cancer som försvagar immunförsvaret.
– Personer som under de senaste 6 månaderna fått läkemedelsbehandling mot sin cancer som kraftigt försvagar immunförsvaret.

ANDRA LÄSER