Stigande bolåneräntor skrämmer inte finländarna

Finländarna tror att räntorna kommer att stiga, men få oroar sig för dem. Det framgår av en undersökning som Danske Bank har låtit göra.

Låntagare är inte oroliga för stigande räntor, enligt Danske Banks hushållsundersökning.
Bara 11 procent av finländarna är mycket oroliga för att bolåneräntorna ska stiga. Konsumenterna förutspår att räntorna kommer att vara betydligt högre om tre till tio år jämfört med dagens nollräntor.
Enligt Danske Banks hushållsundersökning är 29 procent av finländarna som lyft ett bostadslån inte alls oroliga för höjda bolåneräntor i år. 36 procent är måttligt oroliga. Trots det har över hälften av låntagarna förberett sig på höjda bolåneräntor. 26 procent säger att de har sparat en buffert, 19 procent har bundit räntan eller skyddat räntan med en räntekorridor. 24 procent av finländarna säger att de inte alls förberett sig för högre amorteringsrater eftersom deras bolån är så litet.
Enligt Danske Banks prognos kommer räntorna att stiga inom en överskådlig framtid. Banken förutspår däremot att det kommer att ske successivt och långsamt.
– Sannolikt kommer det historiskt låga ränteläget att råda ännu en lång tid, även om riktningen är att räntorna stiger, säger Danske Banks ekonom Jukka Appelqvist i ett pressmeddelande.
I Finland är de flesta bolånen bundna till rörliga marknadsräntor, vilket betyder att stigande marknadsräntor känns i plånboken.
Hur kommer då räntan att förändras om man frågar finländarna? Finländarna tror på en stadig ränteökning.
Om ett år tror majoriteten av dem som besvarade enkäten att räntan kommer att ligga på en procent.Om tre år tror genomsnittet att räntan ligger på drygt 2 procent och om tio år cirka 3,5 procent. Bara 10 procent av dem som svarade på enkäten förutspår nollränta om ett år.
Drygt 1 500 myndiga finländare svarade på undersökningen mellan den 21 december 2018 och 3 januari 2019. Felmarginalen är 2,3 procentenheter åt vardera hållet.

ANDRA LÄSER