Vi behöver stöd, inte spott och spe, Trygve Söderling!

När myndigheter skapar regelverk som varken grundar sig på lag eller sunt förnuft, när löften sviks och åtgärder förhalas, byter den mobbade tonläge. Varför då skriva så raljerande och nedvärderande? frågar Klockriketeaterns chef Dan Henriksson i ett svar till Trygve Söderling.

I början av juni kritiserade kulturarbetare regeringens kulturpolitik under en stor manifestation utanför Riksdagshuset. De behöver allt stöd de kan få, skriver Klockriketeaterns chef Dan Henriksson.
Dan Henriksson
03.09.2021 10:29 UPPDATERAD 03.09.2021 11:37
När ett samhälle är i kris är det lätt att tappa proportionerna eller förmågan att lyssna på den andre. Covid-19 har förorsakat en kris och en stark röst inom den finlandssvenska intelligentian, Trygve Söderling (HBL 2.9), lider nu av grav (ton)dövhet när han analyserar kören av scenkonstens försvarare som ropar på hjälp.

ANDRA LÄSER