Vattenfall vill bygga Finlands första vindkraftspark i Korsnäs

En vindkraftspark med en maxkapacitet som ett kärnkraftverk är tänkt att byggas till havs utanför Korsnäs i Österbotten. 

Vindkraftverk i Björneborg. 
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
20.12.2022 15:18
Forststyrelsens planer på en vindkraftspark på öppet hav, den första av sitt slag i Finland, går vidare. Nu har Vattenfall valts som partner för att utveckla och bygga vindkraftsparken, meddelar parterna på tisdagen. 
Vindkraftsparken kommer att ha en kapacitet på 1,3 gigawatt, är nästan lika mycket som kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 som har en kapacitet på 1,6 gigawatt. Kapaciteten motsvarar 40 procent av dagens vindkraftskapacitet i Finland. 
Årsproduktionen beräknas till 5 000 gigawattimmar, vilket motsvarar snittförbrukningen för mer än två miljoner lägenheter, enligt Forststyrelsen. Det kommer att ta till 2030-talet innan vindkraftsparken är klar.
Vindkraftsparken byggs cirka 15 kilometer från kusten i Korsnäs, som ligger ungefär 40 kilometer söder om Vasa. Havsdjupet på platsen är mellan 15 och 30 meter. 
Det är sedan tidigare känt att Forststyrelsen planerar en havsbaserad vindkraftspark i Korsnäs. Orsaken till att valet av partner föll på just Vattenfall är att det svenska bolaget har stark erfarenhet av storskalig havsvindkraft tillsammans med konkurrenskraftiga kommersiella villkor, skriver Forststyrelsen i sitt pressmeddelande. 
Vattenfall, som ägs helt och hållet av svenska staten, har bland annat byggt en vindkraftspark med en kapacitet på 600 megawatt utanför den danska kusten. I fjol inleddes bygget av en annan stor havsbaserad vindkraftspark, med en kapacitet på 1,5 gigawatt, i Nederländerna. 
– Vattenfall är en av de ledande vindkraftsutvecklarna till havs i Europa. Vi är mycket hedrade över att Forststyrelsen har valt Vattenfall som partner för Finlands första storskaliga vindkraftspark till havs, säger Helene Biström, chef för vindkraftssegmentet på Vattenfall, när projektet presenteras för pressen på tisdagen. 
Vattenfall kommer att hyra havsområdet av Forststyrelsen och finansiera bygget själva. I pressmeddelandet skriver Forststyrelsen att man är ”övertygad om att projektet gynnar befolkningen i Korsnäs, Vasaregionen och resten av Finland”.

”Lokalt samarbete är avgörande”

Vindkraftsplaner brukar väcka lokalt missnöje i delar av befolkningen. I Korsnäs har också två invånarinitiativ gällande vindkraften behandlats i fullmäktige tidigare i år, vilket Vasabladet har rapporterat om. 
Helene Biström säger under presskonferensen att samarbete lokalt är avgörande för projektet.
– Vi jobbar med detta tillsammans med regionen. Jag kan inte säga exakt hur vår plan för hur detta ser ut, men vi för alltid diskussioner med lokalsamhället. 
I pressmeddelandet kommenterar även Korsnäs kommundirektör Christina Båssar nyheten. 
”Valet av Vattenfall som partner för den planerade havsbaserade vindkraftparken är ett mycket positivt steg framåt. I Korsnäs är vi stolta över att vara med i ett så stort och viktigt projekt för Finland. Vi välkomnar Vattenfall till Korsnäs och ser fram emot projektets framsteg”, säger Båssar i pressmeddelandet. 

ANDRA LÄSER