Kanada ska arbeta för en bättre framtid för alla

Vi erkänner öppet att Kanada har förnekat ursprungsbefolkningens rättigheter genom sin assimileringspolitik och kolonialism.

Som HBL har rapporterat har omärkta gravar hittats i Kanada nära skolor för urfolksbarn. Det handlar inte om enskilda fall utan om en oundviklig påminnelse om en mycket större tragedi. Under årtionden skickades mer än 150 000 urfolksbarn till dessa skolor, där de drabbades av uppenbara orättvisor och övergrepp. Detta är tydliga fakta, som i vissa fall till och med var kända tidigare. Men omfattningen och det omänskliga av vad som har hänt tvingar oss att betänka vad Kanada betyder som stat under 2000-talet.
Kanadas regering har förbundit sig att genomföra sannings- och försoningskommissionens 94 uppmaningar till handling, varav en är att prata specifikt om det arv som dessa kanadensiska skolor har lämnat. Kommissionens projekt för saknade barn har hittills dokumenterat de tusentals barn som har dött i dessa skolor. Vi erkänner öppet att Kanada har förnekat ursprungsbefolkningens rättigheter genom sin assimileringspolitik och kolonialism. Som premiärminister Justin Trudeau nyligen sade fortsätter urfolk i Kanada att möta systematisk diskriminering och orättvisa. Detta måste förändras.
En del av denna förändring är att förse att ursprungsbefolkningsgrupper har tillräckligt med resurser, både ekonomiska och icke-finansiella, för att hjälpa berätta denna historia och identifiera den intergenerationella inverkan den fortfarande har. Det betyder också suveränitet, stöd för självstyre och ursprungsbefolkningens medverkan i beslutsfattandet mer effektivt på alla samhällsnivåer. Det innebär att alla kanadensare får veta hur vår stat byggdes på länder som tidigare beboddes av ursprungsbefolkning.
Eftersom HBL har uppmärksammat de upptäckter som gjorts i Kamloops och på andra håll i Kanada berättas dessa berättelser allt oftare och, viktigast av allt, med större takt. Den offentliga dialogen har uppmuntrat genomförandet av alla kommissionens uppmaningar till handling (till exempel svär nya kanadensiska medborgare nu för tiden en ed inte bara för kanadensisk lag utan också för att följa avtal som förhandlats fram med ursprungsfolken).
När vi fortsätter på denna resa kommer vi att vägledas av FN: s deklaration om ursprungsfolks rättigheter. Mary Simon, som just har tillträtt, är inte bara Kanadas första generalguvernör som representerar ett ursprungsfolk utan är också en långvarig inhemsk försvarare i Kanada och utomlands. Som före detta ambassadör för cirkumpolära angelägenheter har hon en särskild förståelse för Kanadas betoning på inkludering av arktiska urbefolkningar i arktiska frågor. Denna betoning sträcker sig över hela arktiska dialogen. Kanadas regering har uttryckt sitt fulla stöd för Finlands egen sannings- och försoningsprocess för att dela med sig av våra erfarenheter.
Finland har varit Kanadas välkomna partner i kampen för mänskliga rättigheter runtom i världen. Vi måste kräva samma normer från oss själva som vi kräver av andra. Endast på detta sätt kan vi skapa ett verkligt inkluderande samhälle, oavsett etniskt ursprung, religion eller könsidentitet. Vi kan inte ändra vårt förflutna, men genom att erkänna och förstå det kan vi arbeta tillsammans för en bättre framtid för alla.

Jason Tolland,

Kanadas ambassadör i Finland

ANDRA LÄSER