Du naiva marknadsliberal, sluta göra dig illusioner om hur vårdkapitalismen fungerar!

I den privatiserade välfärdens värld är en förlustbringande men etisk verksamhet ohållbar i längden, medan en vinstbringande och oetisk verksamhet är hållbar.

05.02.2019 06:13
Fäll nu den förbannade vårdreformen.
Ungefär så tänker jag då jag läser rapporteringen om Esperi Care, vanvården och bluffandet med skattepengar. En del politiker talar om behovet av tydligare regler, bättre övervakning och smartare upphandling.
Och visst, det är bättre än ingenting. Men det åtgärdar inte det grundläggande problemet med den skenande privatiseringen av välfärdsfunktioner, den hybrid av rån och statskupp som med högerns benägna bistånd drabbar Europas välfärdsstater.

ANDRA LÄSER