Frivilliga kan snart använda försvarsmaktens vapen – "I augusti går vi upp till full skala"

En snabbt framtagen lagändring hinner sannolikt drivas igenom i riksdagen före sommarpausen. Den möjliggör att frivilliga kan använda försvarets vapen i försvarsutbildningen igen. Balansgången har inte varit helt problemfri.

Försvarsmaktens "rynkky" eller stormgevär kan användas för enskilda skott eller för automateld. Det sistnämnda ska inte vara tillåtet i frivillig MPK-utbildning, endast i försvarets egen.
HBL rapporterade i våras att hundratals intresserade förlorade sina platser på frivilliga försvarskurser, samtidigt som intresset för dem var mycket stort.
En orsak var att Försvarsutbildningens civila gevär, de halvautomatiska så kallade MPK-gevären, försatts i bruksförbud efter en säkerhetskontroll.
Samtidigt har regeringen haft som avsikt att utöka den frivilliga skolningen, rentav dubblera den – men det gick tvärtom.
Utökningen i utbildningen har motiverats bland annat med att det är det enda sättet för dem som inte har gjort värnplikt – majoriteten av alla kvinnor, till exempel – att skaffa sig färdigheterna, utöver alla reservister som redan upprätthåller sina kunskaper på MPK:s kurser.
Nu ser en lagändring ut att hinna träda i kraft i sommar som planerat, efter grönt ljus i försvarsutskottet. Riksdagen tog i tisdags upp första behandlingen av förslaget, som gör det möjligt för den frivilliga försvarsutbildningen att utnyttja försvarsmaktens vapen och ammunition. Riksdagen sammanträder ännu nästa vecka.
– Vi har gjort alla våra förberedelser för det fall att lagändringen träder i kraft, säger Antti Lehtisalo, verksamhetsledare för Försvarsutbildningen, den organisation som arrangerar frivillig skolningen.
Vi har gjort alla våra förberedelser för det fall att lagändringen träder i kraft.
Antti Lehtisalo
– Rent realistiskt sett kommer vi i så fall att kunna driva fullskalig utbildning från och med augusti.
Även för juli har det gjorts förberedelser, men det är en tystare månad i vilket fall som helst.

Mycket fullbokat

Just nu råder det ett tydligt glapp mellan efterfrågan och de antal kurser som kunnat erbjudas, säger Lehtisalo.
Utöver möjligheten att använda försvarets vapen ser Försvarsutbildningen också på ett par andra alternativ.
Försvarets vapen får nämligen endast användas på försvarets egna områden och skjutbanor. På alla andra håll i landet behövs andra lösningar. På en del håll har lokala reservistföreningar lånat ut vapen för frivilliga utbildningar.
– Vi kommer dessutom att se på möjligheten att lösa frågan kring MPK-gevären, antingen så att de uppdateras eller så att vi skaffar ersättande gevär.
Planen för en upphandling finns redan, och innefattar halvautomatvapen med 5.56 Nato-kaliber som avviker från försvarets stormgevär.

Inte utan principproblem

Lagändringen har drivits igenom i mycket snabb takt efter den ryska invasionen i Ukraina, då planerna på utökad utbildning slog rot. Sedan dess har bakslaget med MPK-gevären satt press på projektet.
Men ändringen har inte varit lätt att manövrera. Det handlar om principiella omvälvningar – dels om ansvarsfördelningen mellan det militära och det civila, dels om restriktioner som grundlagsutskottet tidigare slagit fast.
Ingen annan än Försvarsmakten får nämligen arrangera utbildning som kan anses vara stridsutbildning. Detta har krävt att definitionerna skrivits ut. Även i fortsättningen är det bara Försvarsmakten som ska ge stridsutbildning, och den definieras så att utbildningen innehåller både skytte och element av stridsteknik. Den frivilliga försvarsutbildningen innehåller så kallat grundskytte.
En annan restriktion har varit att enbart Försvarsmakten lär ut skytte med automateld. Begränsningen står kvar. Lagförslaget innehåller begränsningar för vapentyp och kaliber, och ett tak på antalet medverkande under en övning. Dessutom ska alla kurser med försvarets vapen övervakas av försvarsmaktens personal.
MPK har hittills utbildat omkring 30 000 personer årligen, både reservister och andra medborgare som är intresserade av försvarskunskaper. Skytte är en del av verksamheten, som också innefattar långmarscher, orientering och andra fältfärdigheter.
Rättelse: Begreppet automateld rättat kl. 15.02.

ANDRA LÄSER