Samhällsetik kan inte ersätta tro

Vår lutherska kyrka står inför utmaningen att återge religionen dess betydelse för människors sätt att handskas med tillvarons problem i både sorg och lycka.

Ett stort och varmt tack till Finlands lutherska kyrka och Lojo Pyhän Laurin seurakunta, som upplät S:t Laurentius medeltida kyrka för firandet av Jungfru Maria himmelsfärds dag den 21 augusti. Gudstjänsten leddes av den katolska kyrkans biskop, Teemu Sippo som 2009 vigdes till biskop i Åbo domkyrka. Det var nog första gången efter reformationen som en katolsk gudstjänst ägde rum där, och jag tyckte mig förnimma hur hela den annars mörka och dystra katedralen vaknade till liv.
Samma stämning inföll sig i Lojo. De medeltida väggmålningarna fick liv och mening. Hela kyrkorummet deltog i mässan, som påminde oss om Jungfru Marias mystiska upptagande till himlen och att hon där som kyrkans moder ber för oss alla inför Gud. Hon föregriper därmed den uppståndelse, som förhoppningsvis väntar oss vid tidens slut sade Sippo. Påven Pius XII fastställde dogmen om Marias upptagande (”assumptio”) så sent som 1950, men böner har riktats till Maria i hundratals år. ”Ave Maria” är den mest kända genom Schuberts och Bachs musik. Den lutherska kyrkan har tyvärr i mycket glömt bort Maria.
Mässan i Lojo är ett bevis för att det ännu finns äkta liv i den kristna religionen. I Sverige är dock utövning av konfessionell kristendom utanför kyrkorummet ifrågasatt till och med av Svenska kyrkan själv om man får tro Kyrkpressen och HBL. Uppmaningen att bära konfirmandkors synliga även i vardagen har fördömts av Svenska kyrkans representanter som politik. Om Jesus hade varit lika velig i framförandet av sitt ”glada budskap” hade kristendomen aldrig fötts.
Religionen har fortfarande en stor makt över sinnena i världen. I Rios olympiska spel sågs många toppidrottsmän bära halskors och göra korstecken. De amerikanska löpardamerna bildade ring och tackade Gud för segern. IS försök att upprätta ett islamskt kalifat och Turkiets hårda tag mot sekularisering är andra exempel.
Under våra egna krig var religionens tröst viktig speciellt för hemmafronten och de stupades anhöriga. Men dagens nordiska samhälle är till sitt inre väsen ateistiskt. Vår lutherska kyrka står inför utmaningen att återge religionen dess betydelse för människors sätt att handskas med tillvarons problem i både sorg och lycka. Tro kan inte ersättas med samhällsetik.

Peter Elg

Vanda

ANDRA LÄSER