Finland sluter nytt rymdavtal: ”Det behövs helt enkelt någon form av trafikövervakning för rymden”

Tillsammans med 15 EU-länder har Finland undertecknat ett nytt rymdavtal. 

Norrsken fladdrar i fjällandskapet ovanför Äkäslompolo, på lördagskvällen den 15 januari 2022.
Dann Petterssondann.pettersson@hbl.fi
28.11.2022 20:32 UPPDATERAD 28.11.2022 21:00
Space Surveillance and Tracking (SST), som projektet heter, är ett övervakningssystem för rymden. För det första vill man på överstatlig nivå kunna övervaka satelliter för att undvika att de kolliderar sinsemellan eller med rymdskrot. För det andra övervakas förhållandena i rymden och atmosfären.
– I grunden handlar det om att betydelsen av aktivitet i rymden blir allt viktigare för hela samhället. Satelliter och annan apparatur i rymden används allt mera för tjänster som positionsbestämningar, datatrafik, kartläggning av jordklotet, väderprognoser och så vidare, säger Jouni Pulliainen, direktör för centrumet för rymd- och jordobservation på FMI.
Att rymden blir allt viktigare betyder samtidigt att antalet aktiva och avvecklade satelliter tilltar.
– Mängden rymdskrot ökar i snabb takt och det påverkar alla länder som har aktivitet ute i rymden. Det behövs helt enkelt någon form av trafikövervakning.

Rymdtrafik

I takt med att vi allt mer förlitar oss på teknik som flyger i omloppsbana kring jorden blir övervakningen allt viktigare. Om vi inte sätter igång nu kan vi verkligen vara i klistret framöver, säger Pulliainen.
Enligt Pulliainen kan man till viss del beskriva det nya rymdsamarbetet SST som ett flygtrafiksystem för rymden.
– Finland har egna satelliter som staten ansvarar för. Vi kan bli ersättningsskyldiga om det sker kollisioner eller liknande, säger han.
För vår del är det viktigt att veta vad som händer i rymden ovanför oss, precis som det är viktigt att veta vad som händer i finländskt luftrum.
Satelliterna i låg omloppsbana tjänar inte bara civila syften, den militära sidan är synnerligen aktiv på den här fronten, säger Pulliainen.
– Satelliterna flyger inte bara över landet som skjutit upp den, utan på olika höjd i olika banor över många olika länder. Det gör informationen om vad som händer synnerligen viktig.

Rymdväder

Att Finland anslutit sig till projektet är även en klar markering.
– Projektet har stor vikt och det är även en fråga om hur Finland deltar i den här typen av EU-verksamhet.
– Inom ramarna för projektet kartläggs även rymdvädret. Alltså hur solens strålning inverkar på förhållandena i rymden och i atmosfären.
Övervakning av rymdvädret kan ha direkt inverkan på exempelvis flygtrafiken. Genom att delge information om solvindar och liknande kan man skicka ut varningar.
– Rymdvädret kan även påverka människor. Till exempel kan vi varna för farliga strålningsdoser från solvindar vid flygningar nära Nordpolen. Det är egentligen ett utökande av väderprognoerna på jorden till att omfatta vädret ute i rymden.

ANDRA LÄSER