Dödsfallen på grund av alkoholförgiftning minskar, visar forskning – men kvinnornas andel fortsätter stiga

Majoriteten av offren som dör av alkoholförgiftning är män över 45 år.

Ilkka Ojanperä, professor i rättskemi vid Helsingfors universitet, säger att forskningen är aktuell just nu i och med förändringarna i alkoholpolitiken.
12.11.2019 17:42 UPPDATERAD 12.11.2019 19:17
Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gemensamt kartlagt alla dödsfall på grund av alkoholförgiftning de senaste 32 åren.
Flest personer dog i Finland i alkoholförgiftning år 2004, uppger Helsingfors universitet i ett pressmeddelande. Då var antalet dödsfall 542.
Från och med 2009 började en kraftig minskning synas i statistiken. År 2017 hade antalet dödsfall minskat med mer än hälften jämfört med rekordåret 2004. Sedan 2018 ser ändå minskningen ut att ha avstannat.
Professor Ilkka Ojanperä vid Helsingfors universitet konstaterar att undersökningen är väldigt angelägen just nu.
– Undersökningens resultat är aktuella eftersom effekterna av den förändrade alkoholpolitiken just nu utvärderas, säger Ojanperä i ett pressmeddelande.

Flest offer är över 45 år

Under de 32 kartlagda åren sjönk ständigt andelen offer under 45 år. Majoriteten av de drabbade var över 45 år. Kartläggningen visar också att majoriteten av dödsfallen var män.
Kvinnornas andel har däremot ständigt ökat under årens lopp. År 1987 var 17,1 procent av offren kvinnor. År 2018 hade motsvarande siffra stigit till 22,3 procent. De kvinnliga offren dog i genomsnitt 2,5 år senare i livet än männen.

ANDRA LÄSER