I dag diskuterar regeringen Finlands exitstrategi – beslut om museer, bibliotek och folksamlingar att vänta

Regeringen samlas i dag i Ständerhuset i Helsingfors för att diskutera hur Finland ska gå vidare med coronarestriktionerna.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson tog upp restaurangerna då hon anlände till Ständerhuset på förmiddagen. Hon hoppas få ett beslut om hur restaurangerna kan kompenseras för vårens förluster.
Statsrådet ska bland annat ta ställning till statssekreterare Martti Hetemäkis 80 sidors utredning kring Finlands väg ut ur krisen och hur restriktionerna ska luckras upp.
Ministrarna var förtegna när de anlände till Ständerhuset på söndagen. Finansminister Katri Kulmuni (C) bekräftade ändå att företagsstöden inte tas upp under söndagens förhandlingar.
– Jag vill inte kommentera enskilda åtgärder och restriktioner i detta skede. Vi gör en helhetsbedömning och informerar om våra beslut senare, sade statsminister Sanna Marin (SDP) på söndagsmorgonen.
Marin bekräftade också att frågan om restaurangernas och kaféernas öppettider avhandlas först nästa vecka.

Biblioteken i fokus

Regeringen har vikt hela söndagen för att diskutera vilka restriktioner som kan avvecklas i vilken takt när Finland ska ta sig ur coronakrisen. Exitstrategin handlar om hur samhället ska kunna ta ny fart utan att överrumplas av en ny epidemivåg.
Enligt uppgifter som nyhetsbyrån STT har tagit fram är det sannolikt att regeringen under söndagen beslutar när biblioteken ska få öppna på nytt.
MTV uppger att arbetsgruppen skulle förorda betydande lättnader i coronarestriktionerna överlag.
En regeringskälla säger till STT att det sannolikt blir så att låneverksamheten kan återupptas, medan andra tillställningar som brukar ordnas i bibliotek får vänta. Det kan också dröja ett tag tills utlåningen återupptas även om beslut tas på söndag.
Enligt STT är det möjligt att regeringen också under söndagen beslutar att avveckla en del restriktioner kring museiverksamheten, men biblioteken lär ha högre prioritet. Öppnar museerna kan det till en början bli aktuellt att begränsa antalet besökare.
Av de restriktioner som regeringen har infört i Finland har den hittills avvecklat förbudet att resa mellan Nyland och andra landskap. Regeringen har också beslutat att närundervisningen ska återupptas i skolorna under de sista majveckorna.
Fortsatt gäller bland annat att folksamlingar inte får överskrida tio personer – ett beslut som kan komma att ändras i samband med exitstrategin – och att restaurangerna ska förbli stängda till 31 maj. Inga festivaler som lockar över 500 besökare får ordnas fram till utgången av juli.
Statsminister Sanna Marin ville inte kommentera i vilken ordning hon själv skulle börja öppna upp samhället.
Undervisningsminister Li Andersson var förtegen över dagens förhandlingar och ville inte föregå diskussionerna.

Oklart kring de äldre

Enligt STT diskuterar regeringen under söndagen främst de begränsningar som man införde under beredskapslagen och som är i kraft till den 13 maj, till exempel regeln om att högst tio personer får samlas på offentlig plats. Möjligen diskuterar man också villkor för att återuppta pendeltrafiken mellan Finland och Estland.
STT uppger att det är sannolikt att besöksförbuden på äldreboenden förblir i kraft också efter mitten av maj, men däremot är det högst oklart om rekommendationen att alla över 70 ska undvika kontakt med andra fortsatt ska gälla.
Vid sidan av Hetemäkigruppen har också ekonomen Vesa Vihriälä lett en arbetsgrupp som ska leverera ett expertutlåtande om hur man kan lindra de ekonomiska skador coronakrisen orsakar, och hur Finland ska justera sin ekonomi efter krisen. Rapporten skulle ursprungligen ha varit klar till valborgshelgen, men gruppen har fått förlängt mandat till den 8 maj.
Justitiekansler Tuomas Pöysti räknar med att det blir en tuff dag av diskussioner.
Utrikesminister Pekka Haavisto är på plats i Ständerhuset.
ANDRA LÄSER