Vad pågår i Östersundom? Här skulle byggas bostäder för 70 000

Flervåningshus och metrostationer. Men 10 år efter anslutningen är det fortfarande bara åker och skog i Östersundom.

Det byggs som aldrig förr i huvudstadsregionen men inte i Östersundom, som Helsingfors hade bråttom att ansluta till staden för tio år sedan. – Nu vill man ha flygplatsen i Malm för att bostadsbygget inte framskrider i Östersundom, säger Sibbo kommunfullmäktiges ordförande Christel Liljeström (SFP).
Tommy Pohjola
06.04.2016 04:51 UPPDATERAD 06.04.2016 11:46
Frågan vad är det som pågår i Östersundom är aktuell efter att stadsfullmäktige i Helsingfors nyligen satte tummen ned för flygplatsen i Malm. Flygfältet ska bli ett bostadskvarter med plats för 25 000 nya invånare. Bråttom är det också.
Nästa år är det 10 år sedan Östersundom anslöts till Helsingfors.
Då hette det att området behövs för att Helsingfors växer så det knakar i fogarna, och att det är bråttom. Stora åkrar och skog skulle förvandlas till områden med flervåningshus, villor och townhouseboende. Invånarna i den nya stadsdelen skulle åka metro till centrum.
Sibbo fick åtta miljoner euro för Östersundom. Kravet var 200 miljoner. Summan räckte inte ens till avskrivningsvärdet i bokslutet för investeringarna som gjorts.
På morgonen den 4 april 2016 tar vi 93K från Östra centrum och kör med fyra andra passagerare i tio minuter längs Nya Borgåvägen. Vi kliver av den blåa bussen på hållplats nummer 5009 vid Kapellvägen. Vi är i utkanten av Helsingfors. På båda sidor av vägen är det åker och skog så långt ögat kan se. Svalor här, en hungrig hare där. Detta är landsbygd, 16 kilometer från Salutorget.

Vad hände?

Anslutningen, eller ”tvångsannekteringen” som det heter i Sibbo, var en fråga för landets regering i juni 2007. Helsingfors hade året innan lagt fram förslaget – eller kravet. Här skulle det erövras för Sibbo bygger ingenting, tänkte politikerna.
Centern och SFP röstade emot i regeringen men förlorade med siffrorna 8–4. Statsminister Matti Vanhanen (C) hade svårt att förklara hur och varför, liksom Samlingspartiets ordförande och blivande statsminister Jyrki Katainen. Enligt Katainen ”har Helsingfors bättre förutsättningar att administrera den snabba utbyggnaden som planeras”.
Nyheten nådde Helsingfors stadsstyrelse som befann sig i Bilbao på resa. Stadsstyrelsen avbröt sitt pågående möte för att skåla i champagne, enligt en notis i HBL.
Enligt ledande Helsingforspolitiker skulle anslutningen av Östersundom rädda flygplatsen i Malm. Stadsstyrelsens ordförande Jan Vapaavuori (Saml), Osku Pajamäki (SDP), Pekka Saarnio (VF) och även den Gröna fullmäktigegruppens ordförande Otto Lehtipuu ansåg att flyget får fortsätta i minst några årtionden till.
– Det skulle vara klokt att stadsplaneringskontoret tar en time out gällande Malm, sade Vapaavuori till Helsingin Sanomat sommaren 2006.
Anslutningen var ett faktum i januari 2008 när Högsta förvaltningsdomstolen förkastade alla besvär.
Bara minuterna efter att HFD:s beslut var offentligt öppnade Helsingfors stad en egen Sibbosajt. Planeringen av den nya stadsdelen började genast. Enligt stadsdirektör Jussi Pajunen skulle Östersundom vara en del av Helsingfors stadsstruktur inom 10–15 år.
– Nu kan vi lösa bostadsproblemen, sade han i HBL 12.1.2008.

Metron dröjer

Östersundom diskuterades för en vecka sedan på stadsfullmäktiges möte i Helsingfors i samband med debatten om Malms flygplats. Fullmäktige svarade på ett invånarinitiativ för att bevara och utveckla flygplatsen: Föranleder inga åtgärder. Initiativet har undertecknats av 13 200 stadsbor. Enligt stadsplaneringsnämndens vice ordförande Osmo Soininvaara (Gröna) ”har det varit lite problem med planeringen” i Östersundom.
Sibbobon och kommunfullmäktiges ordförande Christel Liljeström (SFP) såg problemen redan för tio år sedan. Nu står hon i Östersundom och blickar ut över åkern där det ska byggas flervåningshus och en metrostation.
– Knappast under min livstid, säger hon.
I Helsingfors har fler olika ämbetsverk varit inblandade i planeringen, bland andra trafikverket HST. Metrobanan skulle förlängas till Östersundom. Det sex kilometer långa Sibboavsnittet med 3-4 stationer skulle tas i bruk 2015 och kosta 700 miljoner euro.
– Först måste vi ha ett byggbeslut om metron. Sedan kan vi börja bygga bostäder. Det torde ske i mitten av 2020-talet, säger projektchef Ilkka Laine vid stadsplaneringskontoret i Helsingfors.
Men det är inte främst de tekniska problemen med automatmetron, västmetrons skenande kostnader eller avsaknaden av politiska beslut som stoppat utbyggnaden av metrobanan österut. I dag handlar bygghindren om naturen.

Brådskan försvann

– Sibbo påpekade redan under den tid som området var inom kommunens gränser att områdets användning och planering måste utgå från naturvärden och att dimensioneringen av bostadsbyggandet måste läggas på rätt nivå, säger Christel Liljeström och fortsätter:
– För tio år sedan hette det att Östersundom behövs för att planeringen av Malm inte framskrider. Nu är det tvärtom.
Det är inte enbart Naturaområdet som är skyddat via EU-direktiv som präglar diskussionen.
– Nationalparken Sibbo Storskog sätter sina krav på områdesplaneringen, säger Christel Liljeström.
Fåglar och andra djur. Skog och vatten. Det är sådant som stoppar mäktiga män.
Liljeström kan inte begripa att Helsingfors inte skulle ha känt till förhållandena i Östersundom.
– Med tiden föds en lösning hur Naturaområdet ska skyddas i praktiken samt hur man ska beakta det i byggandet. Min förhoppning är att vi hittar en sådan verksamhetsmodell där Naturaområdet skyddas och möjliggör våra ambitiösa byggnadsplaner som utgår från naturnära och havsnära stadsdelar, sade Jussi Pajunen till HBL i april 2015.
Helsingforsfullmäktige diskuterar generalplanen på hösten och därför ska lösningen på Naturaproblemet helst hittas i år.
– I Östersundom finns byggmark så det räcker för 50 år, säger projektchef Ilkka Laine.
Enligt stadsplaneringskontoret kan planen för Östersundom godkännas 2018. Om det lämnas in besvär är året kanske 2021.
Det är 15 år efter att Helsingfors föreslog en anslutning. En brådskande anslutning.

Detta handlar det om

Det var år 2006 som Helsingfors stad lade fram förslaget att ansluta Östersundom till Helsingfors. Anslutningen var ett faktum knappt två år senare.
En orsak till behovet att växa österut var att politikerna inte såg flygfältsområdet i Malm som ett realistiskt alternativ.
Sedan dess har det varit val och nya fullmäktige ser inte Östersundom som ett alternativ, i alla fall inte som en snabb lösning på bostadsbristen. Bland annat därför är Malm aktuellt igen.

ANDRA LÄSER