Högaktuella minioperor om vår absurda värld

Helsingfors operasommar berikar kulturlivet med uruppföranden och tidigare givna uppsättningar av ny musikteater och kammaropera. De produceras av några av de många aktiva fria grupperna i staden. I år lyckades det utmärkta initiativet av Reetta Ristimäki förverkligas med ett nödrop inför en fåtalig men jublande publik.

Fyra män i The Box. Fr.v. Jasper Leppänen, Kalle Virtanen, Jussi Ziegler och Jussi Vänttinen.
De två minioperorna som gavs i veckoslutet handlar om vår absurda värld, ett ämne som minst sagt sitter bra i tiden. Den första är ett uruppförande med musik av Stefanie Tuurna och text av Kalle Virtanen. Det handlar om fyra män som låsts in i ett rum, The Box. I denna ”karantän” kan de bara ta sin tillflykt i sitt eget allra innersta.

ANDRA LÄSER