Nord Streams serviceavbrott befaras bli långvarigt

På måndagen inleddes planenligt underhåll på Nord Stream 1, som förser Tyskland med rysk gas. Men många oroar sig för att avbrottet kan bli långvarigt. 

En gasmottagningsstation för Nord Stream 1 i Lubmin i Tyskland. Ryssland har minskat leveranserna i gasledningen i Östersjön med 60 procent. Arkivbild
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
11.07.2022 09:53 UPPDATERAD 11.07.2022 12:25
Under de kommande tio dagarna kommer överföringen i gasledningen Nord Stream 1 att ligga nere. Orsaken är det planenliga och årligen återkommande underhållsarbetet på ledningen. 
Men på marknaden och bland politikerna har oro väckts över att Gazprom inte öppnar gaskranarna som planerat efteråt. Det kunde få förödande följder för Tyskland, som importerar över hälften av sin gas från Ryssland och största delen genom Nord Stream 1. 
Den tyska näringsministern Robert Habeck sade tidigare att det inte vore oväntat om Ryssland och statliga Gazprom utnyttjar underhållsarbetet för att sätta ytterligare press på Tyskland. 
"Utifrån det mönster vi har sett vore det inte överraskande om de hittar någon liten, teknisk detalj och sedan säger 'nu kan vi inte slå på den längre'", sade Habeck i slutet av juni, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Kanada kringgår sanktioner

Bakgrunden är att den ryska energikoncernen Gazprom sedan mitten av juni har reducerat gasleveranserna genom Nord Stream 1 med 60 procent. Tyskland har avfärdat de ryska hänvisningarna till "tekniska problem" som ett politiskt utspel för att skapa osäkerhet och pressa upp energipriserna. 
I mitten av juni förklarade Gazprom förklarade situationen med att turbiner som behövs för att upprätthålla flödet i ledningen har skickats för underhåll i Kanada av tyska Siemens. Turbinerna har inte återbördats på utsatt tid, på grund av de kanadensiska sanktionerna mot Ryssland. 
På lördagen beslutade dock regeringen i Ottawa att bevilja ett tidsbegränsat och återkalleligt tillstånd för Siemens Kanada att sända tillbaka Nord Stream 1-turbinerna till Tyskland. Därifrån skickas de vidare till Gazprom. 
"På det här sättet stöder vi Europas möjlighet att få tillgång till driftsäker och prisvärd energi medan de fortsätter sin utfasning av rysk olja och gas", säger den kanadensiska miljöministern Jonathan Wilkinson i ett uttalande.
Ukraina har vädjat till Kanada att inte returnera turbinerna till Tyskland, för att upprätthålla den internationella pressen mot Ryssland. Men Tyskland säger att återlämnandet av turbinerna berövar Moskva möjligheten att använda underhållsfrågan som ursäkt för att fortsätta strypa gasleveranserna via Nord Stream 1.
Heikki Lindfors, naturgasexpert på Finlands energiindustri, säger att läget är mycket oförutsägbart. De sjunkande leveranserna i juni kom oväntat, och det är svårt att säga huruvida de beror på att Ryssland använder gasen som vapen eller om de verkligen har problem. 
Lindfors drar en parallell till tiden innan Gazprom stoppade leveransen av gas till Finland och de andra länder som inte accepterade det ryska kravet på att betalningen ska ske med rubel. 
– Då var det också väldigt oklart om gasen faktiskt stängs av, och när den gör det. 

Tyskland höjer beredskapen 

Oron över ytterligare leveransstörningar har fått den tyska regeringen att utlysa en övergång till nivå två av tre i sin krisplan för gasförsörjningen. Det innebär att regeringen ser en stor risk för brist på gas på längre sikt. 
Nivå två innehåller bland annat en klausul som gör det möjligt för energibolag att överföra sina stigande kostnader på kunden. Den har dock ännu inte aktiverats. HBL har tidigare skrivit om det Fortumägda bolaget Unipers svårt trängda ekonomiska läge, som är ett resultat av att marknadspriserna på gas har stigit samtidigt som bolaget är bundet till leveransavtal från i fjol. Uniper beräknas för tillfället förlora en miljon euro i timmen på gasleveranserna.
Om den tyska regeringen övergår till nivå tre i krisplanen kan gasen kommer att ransoneras. Redan nu har bostadsbolag, skolor och kommuner frivilligt skurit ner på sin energianvändning, till exempel genom att dra ner på innetemperaturen eller begränsa tillgången till varmvatten. 
En teoretisk order om ransonering av gas i Finland skulle dock inte synas lika tydligt för hushållen, säger Heikki Lindfors. I Tyskland värms nästan 55 procent av bostadshusen med gas, medan samma siffra för finsk del bara uppgår till några procent. 
– Det skulle främst påverka industrin, särskilt den petrokemiska. Men jag ser det som osannolikt att vi skulle tvingas till den sortens åtgärder. 

ANDRA LÄSER