Livet för tusentals flyktingar görs svårare i Finland

28.03.2022 14:14
Tänk om stödet för flyktingar från Ukraina som vi har sett de senaste veckorna skulle gälla alla flyktingar? Många finländare har visat solidaritet med de som flyr Putins beväpnade attack, till exempel genom att delta i penninginsamlingar, skänka möbler och husgeråd till nyanlända, en del har till och med öppnat sina hem. Bolag som Finnair och VR har beslutat att ge ukrainare märkbara rabatter eller gratis biljetter och finska universitet har utlyst särskilda studieplatser för ukrainska studeranden.
Denna gemensamma ansats är beundransvärd och visar på ett fint sätt hur vi som samhälle kan mobilisera oss för att stödja människor i en osäker tillvaro. I samband med den pågående veckan mot rasism vill vi rikta allas uppmärksamhet till att det sedan flera år tillbaka finns tusentals, främst icke-europeiska och rasifierade flyktingar, asylsökande och papperslösa i Finland vars liv görs svårare av en utdragen och tillstramad asylprocess och en hårdnande migrationspolitik under de senaste åren.
Medborgarinitiativet ”Tillstånd att leva” (Lupa elää) är ett initiativ som föreslår att ”finska staten beviljar ett fyraårigt kontinuerligt uppehållstillstånd för personer som har ansökt om asyl i Finland före den 1 januari 2017 och som inte har fått kontinuerligt uppehållstillstånd”. Syftet med den föreslagna lagändringen är att formalisera – och på många sätt även stabilisera – vistelsen för sådana utländska medborgare som sökt asyl och som länge och utan avbrott har bott i Finland som asylsökande, papperslösa eller med tillfälliga uppehållstillstånd. Initiativet har i skrivande stund drygt 24 000 underskrifter och behöver uppnå 50 000 innan den första maj i år för att tas upp av riksdagen.
Att underteckna medborgarinitiativet är ett konkret sätt att hjälpa asylsökande, flyktingar och papperslösa genom att förhindra att de hamnar i en situation där deras rättsliga och samhälleliga ställning är oklar, osäker och sårbar och de lätt kan utnyttjas och bli offer för brott som människohandel.
Vi välkomnar det stora stödet till ukrainska flyktingar som vi har sett från institutioner och individer i Finland under den senaste månaden. Stödet visar att ett samhälle som vägrar att acceptera undermänsklig behandling av asylsökande inte är en radikal eller särskilt långsökt dröm. Låt oss utvidga denna förmåga till ömsesidig hjälp, solidaritet och respekt för mänsklig värdighet till alla flyktingar, asylsökande och papperslösa – oavsett om de kommer från Palestina, Jemen, Syrien, Somalia, Sudan, Afghanistan, Etiopien, Sri Lanka, Myanmar, Xinjiangprovinsen eller Ukraina.

Daniela Alaattinoğlu,

universitetsforskare, Åbo universitet,

Dionysia Kang,

doktorand,

Magdalena Kmak,

professor,

Yasmin Samaletdin,

koordinator,

Åbo Akademi,

Johanna Leinonen,

akademiforskare, Uleåborgs universitet,

Alla skribenter arbetar i forskningsprojektet Mobile Futures. Projektet finansieras av rådet för strategisk forskning (RSF) som verkar i anslutning till Finlands Akademi.

ANDRA LÄSER