Nästan 30 000 samtal till kristelefon för psykisk ohälsa bara i juli

I juli kontaktades kristelefonen vid föreningen Mieli Psykisk Hälsa Finland i medeltal över 900 gånger per dygn.

Kristelefonen vid föreningen Mieli Psykisk Hälsa Finland tog i juli i år emot sammanlagt 28 800 samtal.
Rekordmånga kontaktade Mieli Psykisk Hälsa Finlands kristelefon i juli, uppger föreningen i ett pressmeddelande på onsdagen.
Kristelefonen tog emot sammanlagt 28 800 samtal i juli, vilket innebär ett medeltal på över 900 kontaktförsök per dygn.
Under sommaren som gått har kristelefonen tagit emot anmärkningsvärt många samtal av unga som handlar om självdestruktivitet. Just nu är det främst personer i åldern 18-40, både män och kvinnor, som ringer för att prata om akut självdestruktivitet. Förra sommaren var det främst kvinnor i åldern 18-29 och män i åldern 51-63 som tog kontakt gällande självdestruktivitet.
Totalt sett har ändå samtalen om självdestruktivitet minskat något, skriver föreningen.
Sammanlagt har Mieli kontaktats nästan 70 000 gånger under 2021. Det innebär en ökning på 13 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.
En av de främsta orsakerna till att folk kontaktar kristelefonen är att de mår dåligt till följd av coronapandemin. Andra orsaker är till exempel relationsproblem och svårigheter i arbete och studier, skriver föreningen.
ANDRA LÄSER