Huvudstadsregionen är inte längre i spridningsfasen – restriktioner kan lyftas

Huvudstadsregionens coronasamordninsgrupp har slagit fast att regionen inte längre befinner sig i epidemins spridningsfas. Det innebär att en del av de restriktioner som styrt vardagen nu kan luckras upp. I huvudstadsregionen väntas livet bli friare redan på tisdag.

Fattar statsrådet beslut om att restaurangerna får förlänga öppettiderna kan lättnaderna träda i kraft redan på fredagen eller under veckoslutet.
Annika Rentola
10.06.2021 13:04 UPPDATERAD 11.06.2021 11:29
Enligt Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml), som är ordförande för huvudstadsregionens coronasamordningssgrupp, har gruppen vid sitt möte på torsdagen slagit fast att regionen inte längre befinner sig i fasen för allmän samhällsspridning.
Det betyder att regionen nu befinner sig på nivå två, i den så kallade accelerationsfasen. Det innebär också med största sannolikhet att vissa av restriktionerna kommer att lyftas eller lindras.
Vapaavuori både gläds över situationen och varnar för att ta ut alla svängar genast. I huvudstadsregionen har incidensen, alltså antalet nya smittfall per 100 000 invånare under två veckor, pressats ner under den magiska gränsen på 50 personer, men viruset cirkulerar.
– Vår coronasituation ser med alla mått mätt bättre ut än tidigare, men viruset finns fortfarande bland oss så samordningsgruppen fortsätter att följa läget, säger han.
Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla bestämmer själva i frågor som gäller till exempel städernas egna gym, simhallar och museer, men allmänna begränsningar för hur många personer som kan samlas ligger på regionala myndigheters axlar.
Följande förändringar väntas inom kort:

Fler kan få samlas, avstånden ska hållas

För tillfället får högst tio personer samlas inomhus och högst 50 personer utomhus. Större publiktillställningar utomhus har varit möjliga ifall man kunnat dela in publiken i skilda sektioner på högst 50 personer.
Samordningsgruppen för huvudstadsregionen anser att epidemiläget inte längre kräver att man begränsar sammankomster till ett visst antal personer, men ändå att alla fortfarande tar hänsyn till säkerhetsavstånd. Guppen har därför vänt sig till Södra Finlands regionförvaltningsverk och önskat ett snabbt beslut om att slopa begränsningarna för deltagarantal både inom- och utomhus.
I ett pressmeddelande från regionförvaltningsverket på torsdagen utlovas ett beslut på måndag. Ett nytt beslut kan då tidigast börja gälla på tisdag. På måndag väntas den regionala myndigheten också uttala sig om restriktionerna i resten av Nyland. I östra Nyland och i stora delar av västra Nyland – med undantag av Esbo och Grankulla – ligger många kommuner redan på den så kallade basnivån i epidemin.

Gymmen hålls stängda, läsesalar kan öppna

I Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla kan barn och unga (födda 2001 eller senare) nu börja tävla inomhus igen i anslutning till sina hobbyer. Deltagarna måste ändå fortfarande följa regler om säkerhetsavstånd. För publiken gäller samma restriktioner som hittills.
Vuxna får delta i hobbyverksamhet inomhus igen i lokaler som ägs av staden, med undantag för motionshobbyer. När det gäller motionsgrupper får vuxna endast samlas utomhus, så att säkerhetsavstånden beaktas. Stadens gym hålls fortsättningsvis stängda, precis som salar för ledd gymnastik.
Kommunerna i huvudstadsregionen ger nu grönt ljus för service som har varit på paus. Det innebär att biblioteken får låsa upp sina läsesalar och grupprum. Kulturhusen får öppna scener och undervisningslokaler. De kan också börja hyra ut mötesrum och samlingslokaler så länge de följer vad regionalförvaltningsverket bestämmer om deltagarantalet.
Samordningsgruppen rekommenderar att privata aktörer följer samma regler som staden inom sin verksamhet.

Restauranger kan få längre öppettid

Besluten om hur restauranger och barer får hålla öppet fattas inte av kommuner eller regionala myndigheter, utan av statsrådet efter att ha hört Social- och hälsovårdsministeriet. Här väntas ett beslut under fredagen. Om statsrådet beslutar att förlänga öppettiderna kan reglerna börja gälla redan på fredag kväll eller under veckoslutet.
I Nyland får matrestauranger för tillfället servera alkohol till klockan 21.00 och hålla öppet till 22.00. Inomhus har restaurangerna inte fått fylla upp alla platser, utan bara ta in tre fjärdedelar av maxantalet gäster. Inomhus har personalen följt kunderna till en sittplats vid bord eller disk, medan dans och karaoke inte har tillåtits.
För barer gäller för tillfället tiderna 18.00 för alkoholservering och 19.00 för öppettiden. I barer har bara hälften av maxantalet kunder fått plats, men också på uteserveringar har kunderna behövt en sittplats.
Om statsrådet fattar ett nytt beslut enligt de riktlinjer som slagits fast tidigare för vad som ska gälla under de olika epidemifaserna och hur restriktionerna ska avvecklas kommer följande att gälla: Det blir tillåtet med karaoke och dans. Både restauranger och barer kan få servera alkohol till klockan 22.00 och hålla öppet till 23.00. Det kommer antagligen fortfarande att vara förbjudet att fylla lokalerna med folk – begränsningarna i antalet gäster inomhus fortsätter troligen att gälla både på restaurang och bar.
I huvudstadsregionens kommuner rekommenderas fortfarande både munskydd och distansarbete.
Ansvaret för att fatta nationella och regionala beslut om munskydd ligger på Institutet för hälsa och välfärd, men arbetsgivare kan bestämma om saken i sin egen verksamhet. Såväl Social- och hälsoministeriet, Finansministeriet och Institutet för hälsa och välfärd kan ge rekommendationer om distansarbete, men också enskilda kommuner kan rekommendera det lokalt. Arbetsgivare kan fatta beslut om sin egen verksamhet.

Accelerationsfasen

Enligt statsrådets beslut gäller följande begränsningar när en region befinner sig i den mellersta smittspridningsfasen, den så kallade accelerationsfasen.
Deltagarantal. Antalet deltagare i offentliga tillställningar begränsas inte. I sällskap med fler än 10 personer inomhus och 50 personer i begränsade områden utomhus ska deltagarna undvika nära kontakt med varandra.
Lika för alla. Samma rekommendationer gäller för offentliga och privata tillställningar.
Lokaler. Användningen av offentliga och privata lokaler kan begränsas. Detsamma gäller för kundutrymmen. Rekommendationen om att undvika närkontakt som ovan.
Kollektivtrafiken. Antalet passagerare kan begränsas.

ANDRA LÄSER