Turismen återhämtar sig – IMF förbättrade sin prognos för Spanien

Internationella valutafonden IMF har höjt sin tillväxtprognos för Spanien till 3,1 procent i år. Den tidigare prognosen var 2,6 procent.

Spanjorerna köper mer än förr och turisterna återvänder – försiktig ekonomisk ljusning.
Nyheten är en lättnad för Europas fjärde största ekonomi, som har kämpat i flera år. Enligt IMF påverkas prognosen av den kraftiga ökningen av exporter, invånarnas ökade konsumtion och turismen som har återhämtat sig.
Också den spanska regeringen och centralbanken har uppskattat att tillväxten ligger vid cirka tre procent i år.
Tack vare regeringens åtgärder utesluter IMF inte att tillväxten kan bli till och med större än prognosen.
Under de senaste två dagarna har landet upplevt en försiktig ekonomisk tillväxt. Spanien drabbades hårt av den globala ekonomiska krisen som började 2008.

Hög arbetslöshet

IMF påpekar dock att arbetslösheten är en allvarlig utmaning för landet där arbetslösheten fortfarande ligger vid 18,7 procent. Trots allt var arbetslösheten i landet 27 procent år 2013. I nuläget har Spanien den högsta arbetslösheten i eurozonen efter Grekland.
– Antalet unga och långtidsarbetslösa är fortfarande bland de högsta i Europa, snuttjobben minskar på antalet fastanställningar och antalet ofrivilliga deltidsanställningar är fortsättningsvis stort, säger IMF.
Enligt IMF borde lagarna om arbetsmarknaden stöda kvaliteten av utbildning och understryka möjligheterna att göra arbetspraktik. Fortsättningsvis är nästan 40 procent av de unga i Spanien arbetslösa och har svaga yrkeskunskaper.
Nästan hälften av alla arbetslösa har varit utan jobb i över ett år.
Flera massiva demonstrationer har ordnats i Spanien där medborgarna krävt bättre anställningsförhållanden. Tiotusentals demonstranter har krävt bättre löner i och med att ekonomin har börjat återhämta sig.

ANDRA LÄSER