Keskos försäljning ökade i december

Kesko rapporterar en tillväxt i försäljningen på 7,5 procent i december i fjol jämfört med året innan. Inom bygge och husteknik var tillväxten över 20 procent till följd av en företagskundsaffär.

Jämfört med året innan noterade Keskos mataffärer en nedgång i december.
17.01.2022 09:29
Keskos siffror för december visar att byggandet fortfarande är populärt. Men även dagligvaruhandeln visade på en tillväxt, 2,6 procent. Den största tillväxten fanns inom Kespros foodservice. Mataffärerna upplevde i stället en liten nedgång jämfört med 2020, minus 1,8 procent.
Stormarknaderna upplevde en ökning i försäljningen av bruksvaror, medan Kespros tillväxt var över 20 procent.
Keskos siffror omfattar inte bara Finland utan även försäljningen i Sverige och i Norge.
Den största nedgången i december upplevde bilhandeln som minskade med 5,8 procent. Enligt Kesko berodde det främst på att tillgången på bilar var dålig i oktober.
Totalt uppgick Keskos försäljning i december till 952,6 miljoner.

ANDRA LÄSER