Insändare: Arbetslivet behöver anpassa sig

25.01.2023 16:17 UPPDATERAD 26.01.2023 12:22
Curlade, illojala, otacksamma, skärmberoende, svårhanterliga, självcentrerade och lata som arbetstagare. Så beskriver en allt större del av de äldre vår generation.
Samtidigt bränner unga vuxna i arbetslivet ut sig på löpande band. Majoriteten av unga arbetstagare har upplevt utmattning eller varit nära att drabbas i början av sin karriär. I en nyligen publicerad rapport av Ekonomi och ungdom TAT framgår det också att en tredjedel av unga är rädda för att arbetslivet är för hårt.
Det verkar finnas en stor skillnad mellan ungas värderingar angående arbetslivet och verkligheten i arbetslivet. Det här är dåligt ur den enskilda ungas perspektiv, men också för hela samhället i stort. Snart kommer över hälften av världens arbetskraft att vara födda efter 1990-talet. Företag kommer inte att klara sig om de inte lyckas attrahera kompetent arbetskraft. Vi kommer heller inte att lyckas höja på sysselsättningsgraden, vilken i sin tur är helt avgörande för upprätthållandet av vårt välfärdssamhälle.
I diverse undersökningar framkommer våra ganska rimliga önskemål för framtiden. Mänskliga arbetstider, en säker och bekväm arbetsmiljö, bra kollegor, kompetenta chefer och meningsfulla arbetsuppgifter står på önskelistan. Alla dessa skulle garanterat gynna vem som helst oberoende av ålder.
Vi behöver inte få allt serverat framför oss eller gå på afterwork varje kväll. Bara för att vi föredrar att ta till oss information från en video framom en papperstidning betyder det inte att vi saknar koncentrationsförmåga. Vi ska inte heller bli stämplade som lata bara för att vi vill arbeta på ett sätt som gör oss mer effektiva eller som jobbiga bara för att vi värnar om jämlikhet eller är noggranna med att använda rätt språk.
Våra förväntningar bör inte uppfattas som orealistiska bara för att de ännu inte har uppfyllts. Utgångspunkten kan inte vara att unga måste anpassa sig till arbetslivet, utan tvärtemot, arbetslivet ska förstå sig på vad de yngre generationerna förväntar sig av det.
Precisering 26.1, kl. 12.22: Hemorten för Veera Granroth är Åbo
Emmi Piippo
Veera Granroth, representanter av Z-generationen, Helsingfors/Åbo

ANDRA LÄSER