Tillbaka till utgångspunkten

Allt är inte blodrött

på de nordiska börserna, skriver Lars Söderfjell om veckan som gått.

ECB:s Christine Lagarde på en presskonferens tidigare i veckan.
19.03.2023 15:39
Årets kursuppgång på Helsingforsbörsen är nu helt utraderad efter ännu en vecka med oro för bankerna både i USA och Europa.
Ett europeiskt bankindex har sedan den 6 mars fallit med nästan 20 procent, och de nordiska bankerna har tappat 13–18 procent i värde under samma period. Det är ingen större skillnad mellan bankerna, vilket kanske inte heller är så förvånande givet att de är ganska likartade vad gäller lönsamhet, kapitalisering och exponeringar. Möjligen borde de nordiska bankerna ha klarat sig ännu bättre än deras kollegor på kontinenten med tanke på stabiliteten i de nordiska ekonomierna.
ECB höjde – som väntat – styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent på torsdagens möte. För en gångs skull tycker jag att ECB hanterade situationen på ett ovanligt bra sätt: genom att höja räntan som planerat signalerar man att oron för det finansiella systemet inte är speciellt hög, och genom att samtidigt kommunicera att man är redo att förse banksystemet med likviditet vid behov visar centralbanken att man inte blundar för de senaste veckornas turbulens.

ANDRA LÄSER