Inga planer på att avbryta avvisningar

Polisen har i år avvisat drygt 70 irakier som fått avslag på sin asylansökan, men förra veckan återbördades tre av dem direkt. Ingenting exceptionellt, försäkrar man på Polisstyrelsen.

Vi vill inte skickas tillbaka, framhöll asylsökande under en demonstration utanför Migrationsverket i september i fjol.
Polisen avvisar sakta men säkert irakiska asylsökande som fått avslag, i en takt på några personer per vecka. I fjol avvisade polisen ungefär 150 irakiska asylsökande, i år är de hittills drygt 70, enligt polisens statistik. Utöver de här har betydligt fler återvänt genom så kallad frivillig återresa.
Men förra veckan blev tre av de avvisade återbördade till Finland direkt efter ankomst, berättar Yle.
Enligt Yles uppgifter handlar det om tre personer som skulle återbördas på två separata flyg, men i alla tre fall ska de irakiska myndigheterna ha vägrat ta emot de anländande. Enligt Yles uppgifter hade irakisk polis vägrat ta emot de anländande med hänvisning till att de inte kommit frivilligt och att de saknade pass. Polisen bekräftar att tre personer har återbördats till Finland, men är förtegen om omständigheterna.
– Det stämmer att tre skickats tillbaka. Men sådant händer då och då från olika länder. Det är ingenting exceptionellt, säger polisinspektör Mia Poutanen vid Polisstyrelsen.
Vanligt är det ändå inte. Poutanen kan inte dra sig till minnes om det skett förut för Iraks vidkommande.

Alla fall diskuteras

Finland har länge försökt få till stånd ett avtal med Irak om återsändning av asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Men något sådant avtal vill Irak inte veta av, och har uppmanat Finland att inte avvisa irakier med tvång. Därför går avvisningarna långsamt, och utan resehandlingar är det besvärligare än annars.
– Irak har ändå inte kategoriskt vägrat ta emot de avvisade. Om det nu skett en linjeändring är svårt att säga, men vi har inte för avsikt att avbryta avvisningarna, säger Poutanen.
Hur många som saknar ett giltigt pass finns det ingen exakt statistik på, men enligt Poutanen brukar andelen bland asylsökande ligga mellan 40 och 60 procent.
Överkommissarie Liisa Lintuluoto vid Helsingfors polisinrättning vill inte kommentera enskilda fall eller ge ut några siffror, men försäkrar att kommunikationen med de irakiska myndigheterna fungerar.
– Vi förhandlar alltid, med alla länder. Både enskilda fall och allmänna linjer diskuteras alltid. Kontakten är alldeles bra, försäkrar hon.
Enligt Poutanen har för tillfället mellan 450 och 500 asylsökande ett verkställbart beslut om avvisning. Avvisningskön som helhet är klart större, men då ingår också personer som av annan orsak ska avvisas eller utvisas ur landet.
Till Afghanistan, som också hör till de största ursprungsländerna för Finlands del, går avvisningarna smidigare då Finland och EU har ett avtal om återsändning med landet. Det betyder att hela plan kan chartras och flera afghaner avvisas på en gång.
Antalet asylsökande som får ett verkställbart beslut om avvisning väntas öka i takt med att processerna framskrider, och polisen bedömer att allt fler kommer att avvisas med tvång då de inte reser frivilligt.
För tillfället finns drygt 9 000 personer med negativt asylbeslut i mottagningssystemet. Av dem har en stor del lämnat in besvär och en del har lämnat in en ny asylansökan.
ANDRA LÄSER