Orpo: Ett mål kan nås - att statsskulden slutar växa

Finansminister Petteri Orpo (Saml) är inte beredd att använda de växande intäkterna till utgifter, men nog till skattelättnader.

08.08.2017 14:30 UPPDATERAD 08.08.2017 15:55
Vilka förändringar i skatterna det kan bli fråga om klarnar först efter att hela regeringen budgetförhandlat om några veckor, men Orpo säger att "ingen kommer att drabbas av en skärpning i beskattningen".
- Vändningen är tack vare alla medborgare som gått igenom svåra beslut på företagen och som gått med på de måttliga lönerna och konkurrenskraftsavtalet, sade Orpo då Finansministeriet samlades i Esbo på tisdagenför att ta fram budgetförslaget för 2018.
Efter budgetmanglingen klarnar det också om regeringen slopar den tillfälliga skärpningen av skatterna för höginkomsttagare. De två senaste åren har den så kallade solidaritetsskatten gällt inkomster på över 72000 euro, men om regeringen inte förnyar beslutet återgår inkomstgränsen till 90000 euro.
Oppositionspartierna SDP och De gröna har krävt att skattelättnaderna ska riktas till små- och medelinkomsttagare. Orpo uttalar sig inte om hur det blir, utan väntar tills hela regeringens skattearbetsgrupp blivit klar. Skattelättnaderna besluts av regeringen oberoende av hur löneutvecklingen ser ut på arbetsmarknaden i höst, säger Orpo.
– Våra beslut kommer att finnas till kännedom för arbetsmarknadsparterna när förhandlingarna kommer igång.
När Finansministeriet gjort sitt utkast följer genomgångar med alla olika ministerier, och sedan hela regeringens budgetförhandling. I riksdagen behandlas budgeten under höstens lopp.

Tillväxten bredare än förr

– Den här gången arbetar vi i ljusare förhållanden. Tillväxten är god. De senaste åren har tillväxten varit mer skakig och grundat sig på den inhemska efterfrågan och byggandet, men nu är det en bred tillväxt som syns också i investeringar, starkt växande export och också efterfrågan här hemma. Vändningen har skett under 2016, säger Orpo.
Omkring en halv miljard mer än beräknat i skatteintäkter har flutit in i statens kista, då ekonomin börjat rulla.
Intäkterna ska användas främst till att korta av skulder, inte till nya utgifter, säger Orpo.
- Det blir en tydlig minskning i underskottet, säger Orpo som nu vågar påstå att regeringen kan nå sitt mål av bromsa statens skuldsättning.
Redan i år kan underskottet bli mindre än det budgeterade 5,4 miljarder, nästa år sjunker det märkbart, förutspår Orpo.
Det andra målet - en sysselsättningsgrad på 72 procent - ser däremot svårt ut att nå. Det är alltså alltjämt sysselsättningen som är i fokus under budgetmanglingen.
– Om det görs nya satsningar, så ska det handla om att allt fler får jobb, särskilt unga som inte ens fått sitt första jobb.
Nu kommer också ändringar i familjeledigheterna att vara på bordet under budgetförhandlingen.
– Vi kommer att behandla det. Som jag flera gånger sagt är en förnyelse av familjeledigheterna ett centralt sätt att påverka sysselsättningen, kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, och beslut som förbättrar flexibiliteten och valfriheten för familjerna.

"Har tänkt sitta med" i nästa regering

Orpo understryker också vikten av att reformera de sociala bidragen helt och hållet, och säger att han "själv tänkt vara med" då nästa regering tar i det.
– Det måste skapas en så god grund som möjligt inför förhandlingarna om nästa regeringsprogram, där jag har tänkt vara med, säger Orpo.

ANDRA LÄSER