Trots satsningarna på förnybart: Fossila bränslen lyfter Nestes vinst till rekordnivå

I slutet av fjolåret gjorde den fossila oljan comeback som Nestes största inkomstkälla. I år ökar tillverkningen av förnybara bränslen kraftigt när ny tillverkningskapacitet är klar.

Nestes raffinaderi i Sandviken, Borgå. 
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
08.02.2023 14:00 UPPDATERAD 09.02.2023 06:35
De senaste åren har Neste tjänat mer på sina förnybara bränslen än på fossila oljeprodukter, trots att mängderna förnybart har varit mindre.
För helåret 2022 var bolagets rörelseresultat (ebitda) fortfarande bättre för de förnybara produkterna, men om man ser enbart på slutet av året, oktober–december, gick den fossila oljan förbi, räknat i ebitda. Ebitda är rörelseresultatet före avskrivningar, finansieringsposter och skatter.
Mätt med samma mått var Nestes fjolårsresultat historiens bästa, 3,54 miljarder euro, jämfört med 1,92 miljarder euro året innan.
”Vi gjorde ett starkt resultat inom alla affärsområden”, säger vd Matti Lehmus i rapporten.
Han beskriver läget på den globala energimarknaden som exceptionellt, som följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. 
Lehmus räknar med att osäkerheten på energimarknaden fortsätter och att energipriserna förblir på höga nivåer. På grund av det osäkra läget är det enligt bolaget svårt att förutspå framtida vinstmarginaler.

Neste i siffror

Helåret 2022, inom parentes siffrorna för 2021
Omsättning: 25 707 miljoner euro (15 148 miljoner)
Jämförbart rörelseresultat EBITDA 3 537 miljoner euro (1 920 miljoner)
Förslag på vinstutdelning: 1,52 euro per aktie (0,82 euro)
Trots att oljeverksamheten växte framför allt i slutet på fjolåret, är det ändå de förnybara bränslena Neste investerar i. I slutet av 2022 hade Neste kapacitet att tillverka drygt 3 miljoner ton förnybara bränslen vid sina anläggningar i Singapore och Rotterdam. 
I början av året stod anläggningen i Rotterdam stilla i en månad på grund av en brand i december, vilket har minskat produktionen. Senare i år kommer Nestes kapacitet för förnybara bränslen att öka kraftigt till följd av de senaste årens stora investeringar. 
I Singapore ökar kapaciteten med drygt 1 miljon ton, och i Kalifornien där Neste har ett samföretag med amerikanska Marathon, med likaså drygt 1 miljon ton.
På sikt ökar produktionen också Rotterdam, med 1,3 miljoner ton i början av 2026.
"Alla de här åtgärderna stöder vår strategiska omställning och vårt mål att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar", säger Lehmus i rapporten.
Nestes styrelse föreslår en vinstutdelning på 1,52 euro per aktie (0,82 euro i fjol), som består av en ordinarie utdelning på 1,02 euro per aktie samt en extra utdelning på 0,25 euro. Beslut om en utdelning på ytterligare 0,25 euro fattas senare. 
Det betyder att Neste delar ut maximalt 1,17 miljarder euro av fjolårsresultatet till ägarna. Ett år tidigare var summan 630 miljoner euro. 

ANDRA LÄSER