Centern presenterar sju punkters recept inför riksdagsvalet

Under veckoslutet samlas partimedlemmar från Centern i Kuopio då partifullmäktige håller möte. Riksdagsvalet närmar sig och partiordförande Annika Saarikko presenterade en lista på åtgärder inför valet.

Centerns partiordförande Annika Saarikko höll ett tal på partifullmäktiges möte i Kuopio.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
26.11.2022 14:32 UPPDATERAD 26.11.2022 18:26
När partiledare Annika Saarikko (C) inledde Centerns partifullmäktigemöte medgav hon att förtroendet för partiet har fått en hård törn under den här regeringsperioden.
Enligt Yles senaste partimätningar är Centerns väljarstöd historiskt lågt.
Annika Saarikko presenterade i sitt tal en lista på sju punkter som ska vägleda partiet till ett framgångsrikt riksdagsval. Bland annat vill Centern tackla behovet av arbetskraft genom att införa skattelättnader för personer i pensionsåldern som arbetar, något som partiet arbetat för under hela regeringsperioden.
Saarikko kräver krafttag när det gäller inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsstöd och boendestöd och pikar SDP i fråga om att införa åtgärder för att förbättra sysselsättningsgraden i landet.
– Samlingspartiet och SDP har båda rätt i att även i fortsättningen måste ett ambitiöst mål ställas för sysselsättningsgraden. Det som förenar Samlingspartiet och Centern är att vi förutom att prata om saken, är beredda att införa de åtgärder som behövs, säger hon.
Centern vill också införa olika åtgärder som ska locka mer utländsk arbetskraft och komma vidare i diskussionen om lokala avtal.

Kritiserar Samlingspartiet

Den femte punkten i ”receptet” berör beskattningen: här säger Centern bland annat fortsättningsvis nej till en ökad företagsbeskattning. Annika Saarikko riktade också kritik mot Samlingspartiet för att driva på skattesänkningar i miljardklass. Samlingspartiet har föreslagit att inkomstbeskattningen ska sänkas med två miljarder euro under nästa valperiod.
– Och för det sjätte: statliga företag måste vara med och skapa ny tillväxt och arbete. Staten måste anvisa strategiska företag att delta i till exempel gröna industrialiseringsprojekt och att säkra självförsörjningen i Finland, säger Saarikko.
Och slutligen, familjepolitiken. Partiet efterlyser ytterligare satsningar på att skolor, dagis, vårdcentraler ska fungera och arbetslivet samtidigt vara flexibelt.
I sitt tal upprepade Saarikko också sitt förslag om att vissa regioner i landet som har utmaningar ska definieras som särskilda ekonomiska zoner. Samma förslag presenterades under Centerns partikongress i juni men har hittills inte fått ett utbrett stöd inom regeringen. Nu hoppas hon att förslaget ska klubbas igenom under nästa regeringsperiod.
Under mötet som pågår hela veckoslutet ska ny ordförande för partifullmäktige väljas och partiets politiska linjedragningar behandlas. Också De Grönas och Kristdemokraternas partifullmäktige möts under helgen.  

ANDRA LÄSER