Covid och vardagen 2022 – en framtidsspaning

Coronadebatten präglas av en konflikt där rätten till liv vägs mot rätten till arbete, utkomst, rörlighet och mötesfrihet. Kulturchef Fredrik Sonck spår att 2022 blir året då vi försonar oss med covidläget, och hoppas att vi blir mer försiktiga med att tala om rättigheter.

Teatrar och orkestrar spelade, bokmässan blev av och folk återvände till kontor, restauranger och stadsliv. Hösten 2021 verkade livet vara på väg att normaliseras... Och så muterade viruset.
ANDRA LÄSER