Ordförandebyte i Nordea – Analytiker tror inte på maktkamp

Inderes chefsanalytiker Sauli Vilén ser ingen större dramatik i att Björn Wahlroos lämnar ordförandeposten i Nordea. Det handlar om en intern överenskommelse inom Sampo, säger han.

Finansmannen Christer Gardell äger sedan december 2,3 procent av aktierna i Nordea via sin fond Cevian.
Att Björn Wahlroos lämnar Nordeas styrelse är i första hand en följd av vd-bytet inom Sampo, som är Nordeas största ägare med cirka 21 procent av aktierna. Det säger Inderes chefsanalytiker Sauli Vilén. Att Sampo-vd:n Kari Stadigh förr eller senare skulle gå i pension har varit känt en längre tid.
– Sampos framtid hänger helt på hur Nordea utvecklas och de senaste åren har banken inte motsvarat förväntningarna. Därför är det helt logiskt att Sampos nya vd också blir Nordeas styrelseordförande, där han kan påverka Nordeas utveckling allra mest, säger Vilén.
Att Wahlroos avgång skulle bero på någon form av maktkamp med finansmannen Christer Gardell, som i december köpte en större andel i Nordea, tror Vilén inte på.
– Ser vi på ägarförhållandena så har Sampo cirka 21 procent i Nordea och Gardell bara ett par procent. Här är det Sampo som sitter i förarsätet. Så vitt jag kan se har personbytena ingenting med Gardell att göra. Det är en intern överenskommelse inom Sampo.
Dagens Industris Ulf Petersson skriver däremot rakt ut att Wahlroos har misslyckats och att det är positivt för Nordeas aktie att han slutar som styrelseordförande.
– Nordea har gått sämre än Stockholmsbörsens bankindex både sedan Sampo blev huvudägare i Nordea och sedan Björn Wahlroos blev ordförande för Nordea. Björn Wahlroos har också misslyckats med reda upp Nordeas snåriga struktur och samt att rekrytera en vd som är populär på aktiemarknaden, skriver Petersson.
Enligt tidningen betyder chefsrockaden också att snaran nu dras åt runt Nordeas vd Casper von Koskull och att han sannolikt har ett år på sig att visa ökade vinster och lägre kostnader för att inte bli av med vd-jobbet.

ANDRA LÄSER