Rätten till vård bör tillhöra alla

Tanken med hälsovårdsreformen är att alla skall ha tillgång till god vård oberoende av ens socioekonomiska ställning eller var man bor. Det har bollats med tanken att välfärdsområdena skulle balansera sin ekonomi genom att höja eller införa nya patientavgifter, avgifter som skulle slå hårt mot de fattigaste i samhället. Personer som lever på små pensioner eller låginkomsttagare skulle tveka att söka vård på grund av dessa patientavgifter. I slutändan skulle detta leda till högre hälsovårdskostnader för samhället då människor inte söker sig till vård vid rätt tidpunkt på grund av oro för patientavgifterna. Patientavgifter som skulle orsaka onödigt mänskligt lidande bör motarbetas med alla medel. Rätten till vård får inte bli beroende av att man har en tillräckligt hög lön eller pension. Rätten till vård skall gälla alla!

Jan-Erik Eklöf,

SFP, Vanda

ANDRA LÄSER