Kampen om undervisningen handlar om mera än bara skolan

04.05.2022 21:21
Under det senaste året har republikanerna i Förenta staterna såväl lokalt som nationellt riktat in sig på skolfrågor. Sedan Black Lives Matter-rörelsen vann brett stöd under sommaren 2020, efter att polisen i Minneapolis mördade George Floyd, har den konservativa rörelsen använt sig av skolbarn för att hävda att medborgarrättsrörelsen gått för långt. Till exempel i South Carolina, Tennessee och Texas, med andra ord delstater med republikanska majoriteter i delstatsparlamenten och republikanska guvernörer, har konservativa politiker drivit igenom lagstiftning som begränsar hur lärare kan behandla ämnen kring ras. Vilseledande angrepp mot kritisk rasteori (eng. Critical Race Theory) är en central del av denna kampanj. Men ras var bara början för konservativa aktivister som nu även riktar in sig på kön och sexualitet.
Mest uppmärksamhet har lagstiftning i Florida väckt. Guvernören Ron DeSantis, som hyser mer eller mindre öppna ambitioner om att flytta in i Vita huset, har utmärkt sig i konservativa kretsar genom att driva dylik lagstiftning. I slutet av mars undertecknade han lagen HB 1 557, mera känd under benämningen som motståndarna använder: Don’t Say Gay-lagen. Lagstiftningen förbjuder alltså diskussion om sexuell läggning eller könsidentitet upp till tredje klass. DeSantis påstår att lagen garanterar att "föräldrar kan skicka barnen till skolan för att få en utbildning, inte en indoktrinering". Men samtidigt säger Dennis Baxley, delstatssenatorn bakom lagen, att meningen är att förbjuda också vardagliga former av hänvisningar till homosexualitet i skolan. Detta är ingenting nytt. Konservativa aktivister och politiker har i årtionden fört kampanj mot undervisning som återspeglar den sexuella mångfald som finns i landet.

ANDRA LÄSER