Esbo stänger tre servicefilialer och startar en mobil servicebil

Esbo kommer att satsa mera på en mobil servicemodell i framtiden. Det betyder att en serviceenhet besöker olika stadsdelar under bestämda dagar. I stället stänger staden tre fasta servicefilialer för att spara i hyreskostnader.

30.12.2021 11:05
Under 2022 kommer Esbo stad att stänga sina servicefilialer för stadsborna i Esboviken, i Esbo centrum och i Hagalund. Det här bestämde stadsstyrelsen under sitt senaste möte strax före julen.
Först ut är servicefilialen i Esboviken som stängs redan den 31 mars. En del av stadens tjänster flyttar då till biblioteket i Pikkulaiva. Filialen i Esbo centrum stängs den 30 juni och filialen i Hagalund den 30 september, då hyreskontraktet för den nuvarande lokalen upphör.
Det här är ett led i digitaliseringen av tjänster. Då Esboborna redan nu kan sköta en stor del av sina ärenden hos staden digitalt via Esbo stads webbsidor minskar behovet att rent fysiskt besöka ett serviceställe.
Efter stängningarna har staden kvar tre servicefilialer, de finns i Alberga, Kalajärvi och Mattby. Vid dessa filialer erbjuds rådgivning, handledning i hur de digitala tjänsterna fungerar och försäljningar av färdbiljetter och biljetter till evenemang. Dessutom kan stadsborna printa och kopiera dokument och få hjälp med ärenden som gäller FPA-stöd.
När den nya serviceenheten kan sättas i trafik är inte bestämt ännu, men målsättningen är att den ska vara tillgänglig och betjäna Esboborna i samtliga stadscentra på ett jämlikt sätt. Hur detta uppnås ska utvärderas våren 2023.

ANDRA LÄSER