Frihetszon i EU – markering mot homofobin

EU-parlamentet utropar en symbolisk frihetszon för hbtqi-personer i hela EU. Lugna ner er, tycker kritikerna.

Aktivister demonstrerar för hbtqi-rättigheter vid en lokal domstol i Plock i Polen. Nu har EU-parlamentet utropat hela EU till en "frihetszon" för htbqi-personer, till stöd för alla dem som utsatts för homofobiskt hat och trakasserier. Arkivfoto.
Ledamöterna i EU-parlamentet röstade under torsdagen som väntat med god majoritet för den "frihetszon" som nu utropas.
492 ledamöter sade ja, 141 sade nej medan 46 avstod från att rösta.
Idén är ett svar på de tvärtemotzoner som utropats i en rad städer i Polen och även Ungern, där lokala ledare och politiker inte vill ha något med homosexualitet att göra.
Att Ungerns premiärminister Viktor Orbán i förra veckan fnös om "htbq-galenskaper" har bara ytterligare förstärkt ilskan hos många i EU-parlamentet.

Konservativ kritik

Men Orbán får också medhåll. Ryszard Legutko, från Polens starkt konservativa regeringsparti Lag och rättvisa (PIS) kallar frizonsutropandet för "absurt" och manar parlamentet att "lugna ner sig".
Bulgariske Angel Dzjambazki går ännu längre.
– Ni ska veta att avvikande sexuella metoder och hbtqi-ideologi kan och kommer att öppna dörren till övergrepp mot barn och pedofili och vi kommer aldrig att tillåta det, dundrar Dzjambazki, från ytterhögerpartiet IMRO, i EU-parlamentets debatt.

"Vid er sida"

Utropandet av EU till en frihetszon för hbtqi-personer är samtidigt bara symboliskt. Rent konkret förändras ingenting av torsdagens omröstning.
Resultatet ger ändå en fingervisning av synen på hbtq-rättigheter i EU.

Frizoner och frihetszoner

Utropandet av ett antal hbtq-fria zoner i framför allt Polen har väckt stor uppmärksamhet runt om i EU. Upp emot 100 orter, kommuner och till och med län har förklarat sig hbtq-fria, i syfte att bland annat stoppa prideparader och andra manifestationer.
EU-kommissionen har kontrat med att dra in direkt EU-stöd till områdena, som även fördömts av EU-parlamentet. Det sistnämnda röstar nu dessutom om att utropa hela EU till en "hbtqi-frihetszon" som markering mot homofobin.
ANDRA LÄSER