Fimparnas mikroplaster förs ut till havet

Bortkastade filter innehåller inte bara plast, utan också de gifter som finns i cigaretterna: nikotin, metaller och tjära.

06.11.2018 05:43
Europaparlamentet har nyligen godkänt ett lagförslag som skulle förbjuda engångsartiklar av plast, till exempel tallrikar, bestick och vaddstickor. Dessa kastas ofta i naturen. De degraderas slutligen till mikroplast som i havet och andra vattendrag äts av plankton och fiskar. Mikroplasten hamnar sedan i människornas och djurens organ.
I Finland röks det årligen över fyra miljarder cigaretter av vilka det blir närmare 700 000 kg fimpar. Det vanligaste skräpet på våra gator är just tobaksfimpar som med regnvatten förs till havet och andra vattendrag. Cigarettfilter tillverkas av cellulosaacetat, ett slags plast. Bortkastade filter innehåller inte bara plast, utan också de gifter som finns i cigaretterna: nikotin, metaller och tjära.
I stället för att skydda användarens hälsa (icke bevisat) fördärvar filtret omgivningen. Vi föreslår att dessa onödiga cigarettfilter gjorda av plast förbjuds.

Aira Lahtinen

tandläkare

sekreterare

Eeva Nordman

professor emerita, medicine- och kirurgie doktor

Läkare mot tobak

ANDRA LÄSER