Amos Rex saknar kompetens för konflikthantering

I HBL:s artikel "Kränkningar och samarbetsproblem förpestade utställningsarbetet på Amos Rex" (12.4) förekommer felaktiga och kränkande uppgifter om mig. Först fakta: HBL hävdar att jag lämnat uppdraget som kurator för utställningen Underjorden på Amos Rex. Jag har uttryckligen inte lämnat uppdraget, men skriftligen sagt upp ”återstående icke-kontraktsenliga uppgifter”. Den 30 november 2021 var mina kontraktsenliga åtaganden med små undantag levererade: idéutveckling, val av konstnärer och verk, rumslig planering i samarbete med arkitekten, texter. Golvplanen från detta datum överensstämmer med den slutliga utöver små korrigeringar.

Konflikten med museet efter utställningens öppnande berodde på dess bristfälliga kreditering av min upphovsrätt. Dessa sakfel har i praktiken (men alltför sent) rättats till, men utåt har Amos Rex svarat med en smutskastning ägnad att skada min person.

Museichef Kai Kartios påstående om ”arbetsmetoder” som orsakat svårigheter är dokumenterat osant. Vårt samarbete har fungerat prickfritt tills november 2021, och inga invändningar har då framförts till mig. Ett anonymt klagomål från en anställd vars innehåll aldrig meddelades har ledningen (tidigare och nuvarande utställningschefer Teijamari Jyrkkiö och Jan Förster) uttryckligen förklarat sakna betydelse. Jag har själv velat ta upp detta som upprörde mig starkt, men min begäran avfärdades med att jag kunde återkomma efter öppningen – fyra månader senare. Efter detta sade jag upp vidare samarbete.

Min arbetsrelation till museets medkurator var god – redan 2014 i ett projekt i Seoul, och på Amos Rex tills november 2021. Jag har dock i samband med uppsägelsen uttryckt mig olyckligt till henne. För detta bad jag om ursäkt, vilket jag fått. Jag har aldrig uttryckt mig förringande om kvinnors kompetens eller sett ålder som diskvalificerande.

Det ska påpekas att Amos Rex saknar en aktuell mångfalds- och jämställdhetsplan, och man saknar plan och kompetens för konflikthantering.

Pontus Kyander,

Hommansby

ANDRA LÄSER