Donbass som på Youtube

Det är något helt förbryllande – en roman om kriget i Donbass som är skriven av en ryska och ur ukrainskt perspektiv! En roman där huvudpersonen är en ukrainsk kvinnlig soldat och själva krigsskildringen är plågsamt konkret och trovärdig.

28.04.2019 06:36
Hur har Marija Labytj, en författare som hittills varit okänd och opublicerad, kunnat skriva så drabbande om en grupp ukrainska soldater? Hon är bosatt i Moskva och har inte har någon personlig krigserfarenhet.
Förklaringen är Youtube. Det var där Maria Labitj av en händelse kom på några ukrainska soldater som direkt och ocensurerat berättade om sina upplevelser under pågående krig. Skakad började hon följa med och anteckna – ända tills soldaterna blev borttagna från skärmen. Men då hade hon tillräckligt med material av det slag som medierna mörkar.
Boken heter ”Suka”, ett vanligt skällsord som egentligen betyder hynda. Här avses den sextonåriga, traumatiserade Dana som tidvis upplever världen som en hund. När hon efter år av terapi blir friskförklarad söker hon sig till armén, främst för att få ingå i ett sammanhang.

ANDRA LÄSER