IMF levererar optimistisk prognos: Bredaste uppsvinget det här årtiondet

Nedåtgående trend i USA och Storbritannien. Men uppåt i Kina, Europa och Japan. Det visar den senaste prognosen från Internationella valutafonden (IMF) som också varnar för svag löneutveckling.

– Den högre tillväxten kommer på bekostnad av fortsatt snabb kreditexpansion, säger IMF:s chefsekonom Maurice Obstfeld.
Den globala ekonomiska tillväxten bedöms landa på 3,5 procent i år, enligt en ny prognos från IMF:s World Economic Outlook. Motsvarande siffra för 2018 uppskattas till 3,6 procent.
– Den återhämtning i tillväxt som vi prognostiserade i april ligger på en fastare nivå, säger Maurice Obstfeld, chefekonom på IMF, enligt nyhetsbyrån AFP.
Uttalandet ska också ses i perspektivet att siffrorna som nu presenteras slår fast den bedömning som gjordes i april. Obstfeld säger även att "nya data pekar på det bredaste synkroniserade uppsvinget som världen har upplevt under det senaste decenniet".

Oron inte helt borta

Men trots det saknas inte orosmoln i rapporten från IMF. Det som nämns är att löneutvecklingen fortfarande är trög, vilket innebär ökande spänningar som har fått vissa länder att rikta in sig på mer antiglobal politik.
IMF har också, jämfört med bedömningen som gjordes i april, nedreviderat prognosen för USA från 2,3 procents tillväxt till 2,1 procent under innevarande år. För 2018 sänks prognosen från 2,5 till 2,1 procent. Ett skäl är att den amerikanske presidenten Donald Trumps utlovade utgiftsökningar verkar utebli. Även för Storbritannien sänker man prognosen under 2017, från 2,0 procent till 1,7. Huruvida brexit spelar in bedöms som "fortsatt oklart".
Kinas tillväxt bedöms landa på 6,7 procent för 2017 och 6,4 procent för 2018, vilket innebär en svag upprevidering från prognosen i april. Men IMF:s chefekonom skickar med en varning:
– Den högre tillväxten kommer på bekostnad av fortsatt snabb kreditexpansion, skriver Maurice Obstfeld.

ANDRA LÄSER