Är livet värt att räddas?

Fem gånger på drygt 500 miljoner år har merparten av livet plötsligt sköljts bort, som mest 95 procent av artmångfalden. Varje gång har jorden kastats in i en nya era av nya livsförutsättningar och nytt liv, alltid mer utvecklat än det förra.
Asteroid- eller kometkrascher och ofantliga vulkanutbrott ska ha orsakat de fem förhistoriska massutdöendena. Katastroferna förändrade jordens klimat och livsmiljöer radikalt. De flesta arterna hann aldrig anpassa sig till en ny geologisk era. Senast en klimatförändring orsakade ett massutdöende, för 65 miljoner år sedan, strök till och med de dominanta dinosaurierna med, likaså en tredjedel av däggdjuren.
Det öppnade ekologiska nischer för nya däggdjur. De första människorna utvecklades för 2–3 miljoner år sedan och vår egen art för högst 300 000 år sedan. I takt med att vi erövrat världen har andra arter förlorat livsrum. Vi driver både en sjätte massutdöendevåg och en drastisk klimatförändring, men vi kan hejda bägge.
Är det viktigt? Inte för livet i sig, det kommer att bestå och utvecklas i nästa era. Men för det liv vi känner, inklusive stora däggdjur som vi själva, kan det vara avgörande.

ANDRA LÄSER