Yle: Åbo Akademi skräddarsyr ny utbildning i Vasa för batteriindustrin

De nya batterifabrikerna kommer att sysselsätta tusentals personer.

Bolagen Freyr och Johnson Matthey ska anlägga nya fabriker inom batteriindustrin i Vasa. Nu planerar Åbo Akademi skräddarsydd utbildning för att tillgodose behovet av arbetskraft för fabrikerna.
Åbo Akademi utarbetar ett nytt utbildningsprogram med fokus på batteriindustrin, rapporterar Yle. Det nya utbildningspaketet ska lanseras på hösten nästa år.
Beskedet offentliggörs endast en och en halv vecka efter det norska bolaget Freyrs beslut att bygga en stor battericellfabrik i Vasa. I våras undertecknade Vasa stad därtill ett intentionsavtal med det brittiska bolaget Johnson Matthey om etableringen av en batterimaterialfabrik i Vasa.
Enligt ÅA måste högskolorna tillmötesgå behovet av sådan arbetskraft som har rätt utbildning för batteriindustrins behov.
Det nya utbildningspaketet ska komplettera de existerande inriktningsalternativen inom energiteknik och informationsteknologi som finns vid Åbo Akademi i Vasa. I det nya utbildningsprogrammet utlovas bland annat kurser i geologi och kemi.
"Vi måste aktivt utveckla det vi gör i Vasaregionen. Har vi inte produkter att sälja försvinner livskraften", säger Margareta Björklund-Sänkiaho, professor i energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa i en intervju för Yle.
Vasa stad har haft möten med alla läroinrättningar i regionen för att se vad de kan erbjuda batteriindustrin. Enligt Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa, kommer de nya fabrikerna att sysselsätta tusentals människor.

ANDRA LÄSER