Fortum säljer Uniper med rejäl förlust

Fortum får en halv miljard euro för sina aktier i Uniper då tyska staten tar över energijätten. Samma aktier har Fortum betalat 7 miljarder euro för. Vd Markus Rauramo säger att Fortums misstag var att tro att Ryssland agerar rationellt.

Fortum säljer hela sitt innehav i Uniper och gör en brakförlust på kuppen.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
21.09.2022 09:23 UPPDATERAD 21.09.2022 14:18
Det blir en rejäl försäljningsförlust då Fortum säljer sitt innehav i den tyska energijätten Uniper till tyska staten. För aktier Fortum betalat omkring 7 miljarder euro betalar Tyskland nu 0,5 miljarder.
Fortums vd Markus Rauramo uppger att Fortum som ägare i Uniper fått utdelning på omkring 900 miljoner euro, så den egentliga förlustsiffran för det tyska äventyret blir omkring 5,5 miljarder euro.
Fortum får i och med onsdagens uppgörelse tillbaka de åtta miljarder som i år beviljats som lån och säkerheter till det tyska dotterbolaget. Det är viktigt för Fortums likviditet.
– Det här är ingenting vi är nöjda med och ingenting vi planerat, det är bara att ödmjukt erkänna det, säger Markus Rauramo.
Rauramo ser ändå försäljningen av Uniper som en chans för Fortum att göra en omstart och att koncentrera sig på nordisk energiproduktion som huvudsakligen består av vattenkraft och kärnkraft.
I onsdagens avtal ingår också en överenskommelse om att ifall Uniper besluter sig för att sälja sin vattenkraft och sin kärnkraft i Sverige så har Fortum rätt att lägga ett bud före den egentliga försäljningsprocessen. Uniper har sedan rätt att överväga hur bra Fortums bud är, uppger Rauramo.
– Ser man bara ett år tillbaka så gjorde Fortum ett rekordresultat och halva vinsten stod Uniper för. Vårt misstag vara att tro att Ryssland skulle agera rationellt och att inte förstå att leveranserna av den energi som kommit från Ryssland i 50 år plötsligt upphör, säger Rauramo.
Att sälja innehavet i Uniper betecknar Fortums vd som smärtsamt, men nödvändigt för att säkerställa Fortums framtid. Den framtiden består av nordisk elproduktion och bland annat fjärrvärme.
Det var ett misstag att tro att Ryssland skulle agera rationellt, säger Fortums vd Markus Rauramo.
Markus Rauramo uppger att Fortum nu koncentrerar sig på att stabilisera verksamheten och kontrollerat dra sig tillbaka från Ryssland. Strategin ska skrivas om så att vägen leder mot en hållbar framtid, menar han.
– Vi kommer att jobba hårt för att återskapa förtroendet för oss, men det är klart att det inte känns bra, just nu, säger Rauramo.
Han säger att både han själv och bolagets ledning i övrigt nu är väldigt motiverad när det gäller att bygga upp den nya strategin. Om det ska ske ändringar i ledningen är det en fråga för styrelsen.

Lån kan behövas

Affären förbättrar Fortums likviditet, men Markus Rauramo vill inte utesluta att det lån på 2,35 miljarder euro som som statens ägarbolag Solidium beviljat kan komma att behövas. Ännu är lånet inte lyft, men det kan lyftas inom september.
Rauramo konstaterar att både gaspriset och priset på futurer på elbörsen kommit nedåt de senaste veckorna, men att priserna fortfarande är höga. Lånet från Solidium behövs om Fortums likviditet inte räcker till för att fylla de krav på säkerheter som handeln med futurer kräver.
– Just nu behöver vi inte lånet, men jag är glad att det finns att falla tillbaka på vid behov. Problemen på den europeiska elmarknaden har inte försvunnit, säger Fortums vd.
I övrigt berömmer han finska statens agerande under Uniper-processen. Fortum har fått det stöd som behövts från ägarens sida, tycker han.

Ser på utdelningen

Fortums kurs på börsen i Helsingfors steg efter beskedet att Uniper-affären är klar, men har trots det sjunkit med över 50 procent sedan årsskiftet. Rauramo vill i det här skedet inte säga någonting om förmågan att betala utdelning den närmaste tiden. Om det finns ett behov av att formulera om principen att betala en stadig utdelning ska styrelsen ta ställning till senare.
– Vi ser över hur resultatet ser ut mot slutet av året när vi besluter om vår utdelning. Det gäller att balansera mellan flera olika faktorer.
Enligt det avtal mellan Fortum och tyska staten som offentliggjordes på onsdag morgon tecknar Tyskland nya aktier i Uniper för 8 miljarder euro. Den statliga banken KfW beviljar dessutom vid behov Uniper ytterligare lån om det behövs. Teckningspriset är 1,7 euro per aktie.
Samma pris, 1,7 euro per aktie får Fortum för sitt innehav i Uniper. Det innebär alltså cirka 0,5 miljarder euro.
Efter att aktiekapitalet höjts och efter att Fortum sålt sina aktier äger tyska staten 98,5 procent av Uniper. Uniper kommer inte att påverka Fortums resultat från det tredje kvartalet framåt i år. Det har en positiv inverkan på Fortums egna kapital.
Arrangemanget kräver att myndigheterna godkänner det, men ser ut att bli slutet på den långa mardröm som Rysslands anfall på Ukraina innebar för Fortum. Fortum hoppas att affären är klar före slutet av året.
Fortum förhandlar fortfarande om en försäljning av sin verksamhet i Ryssland. Enligt Rauramo pågår förhandlingar med möjliga köpare, men när en affär kan bli av vill han inte förutspå.
– Sedan måste de ryska myndigheterna och ledningen i Ryssland också godkänna affären, vissa företag har snabbt fått ett sådant godkännande, för andra har det varit svårare, säger Markus Rauramo.

Fakta

Fortums femåriga saga i Tyskland
Fortum köpte in sig i Uniper 2017. Fortums vd hette då Pekka Lundmark, styrelsen leddes av Sari Baldauf. 
Staten som huvudägare informerades fortlöpande om Fortums strategi, men informerades enligt uppgift inte om själva affären. Juha Sipilä (C) var statsminister, Mika Lintilä (C) ansvarade för statens ägarstyrning. 
Unipers ledning motsatte sig affären och köpte till och med stora helsidesannonser för att förklara varför Fortum inte borde äga Uniper.
Fortum ökade successivt sitt ägande i Uniper och blev majoritetsägare 2020. Samma år blev Lundmark vd för Nokia och Markus Rauramo tog över Fortum. Matti Lievonen var Fortums styrelseordförande.
I bokslutet för 2021 gjorde Fortum en rörelsevinst på drygt 2,5 miljarder euro. Av den vinsten stod Uniper för 1,1 miljarder och verksamheten i Ryssland för drygt 260 miljoner.
Uniper är ett av Europas ledande gasbolag med verksamhet i främst Centraleuropa, Storbritannien, Sverige och Ryssland. Den största marknaden finns i Tyskland, där också bolagets huvudkontor ligger. Uniper är Tysklands största gasleverantör. Utöver gas har Uniper också kol-, vatten- och kärnkraftverk.
Unipers förluster har sedan Rysslands anfall på Ukraina varit stora. För årets första sex månader redovisade Uniper en förlust på 12 miljarder euro.

Strategiskt viktigt

Minister Tytti Tuppurainen (SDP) som ansvarar för statens ägarstyrning säger att avtalet var det bästa som stod att få i den situation som uppstått. Som ägare hade staten målet att inte behöva hjälpa Fortum med mera kapital, att Fortum inte längre skulle behöva skjuta till kapital för att täcka Unipers förluster och att Fortum skulle få tillbaka de 4 miljarder euro som Uniper fått som lån och befrias från de 4 miljarder euro som företaget lovat som säkerheter.
– Både Fortum och tyska staten var medvetna om våra målsättningar och dem nådde vi också, säger Tuppurainen.
Minister Tytti Tuppurainen anser att det avtal Fortrum och tyska staten slutit kring Uniper var det bästa som gick att åstadkomma i den situation som uppstått. 
Staten har som ägare ett strategiskt intresse av att Fortum i alla lägen kan trygga den inhemska elproduktionen och har möjligheter att investera i den. Beslutet att sälja Uniper var oundvikligt för att skydda Fortums finansiella ställning och trygga bolagets kärnverksamhet, anser Tuppurainen.
Ministern vill inte ta ställning till om någon personligen borde ta ansvar för det misslyckade tyska äventyret. Staten utövar sin ägarmakt i nomineringskommittén till styrelsen och styrelsen i sin tur väljer Fortums ledning, påpekar hon.
– Men det är klart att jag inte är nöjd med helheten.
Den utdelning staten fått på sitt innehav i Fortum har varit viktig, men också dividendpolitiken är en fråga för företagets styrelse, säger Tuppurainen.

ANDRA LÄSER