Varför görs så många aborter i Sverige? Stora skillnader mellan svensk och finsk abortlagstiftning

Sverige har länge haft flest aborter i Norden och aborterna kan göras fritt till vecka 18. Kontrasten är stor till Finland där aborter är klart ovanligare.

– I Sverige har man möjligheten att fatta beslut om sitt liv om och sin kropp tack vare aborträtten, säger Kristina Castell, policyrådgivare vid svenska Riksförbundet för sexuell upplysning.

Sveriges nuvarande abortlag går tillbaka till 1975. Redan 1971 mötte feministiska Grupp 8 upp på Sergels torg upp för att visa sin syn på det nya svenska abortlagförslaget. Deltagarna krävde bland annat ”Abort utan papperskvarn”.
Efter att USA:s högsta domstol valde att riva upp domen "Roe mot Wade", har diskussionen kring aborträtten väckts till liv, även i Europa. Finland är känt för att ha en av de strängaste abortlagstiftningarna i Europa, medan grannlandet Sverige har en betydligt mer liberal abortlag.

ANDRA LÄSER