Allting tycks ske av ”naturliga orsaker”

06.08.2021 21:00
Återigen kan vi ta del av Jarl Ahlbecks försäkran att extrem hetta och översvämningar har naturliga orsaker (HBL Debatt 22.7). Han lugnar dem som oroar sig för att mänsklig verksamhet leder till allvarliga klimatförändringar genom att påpeka att ”den globala medeltemperaturen just nu (är) aningen lägre än långtidsmedelvärdet” och avslutar sin insändare med att fråga sig om koldioxidutsläppen verkligen är boven i dramat.
Ahlbeck har under ett kvart sekel präglat miljödebatten på svenska i Finland, inte med styrkan i sina argument utan med ett ständigt flöde. Ofta är det, liksom i den senaste insändaren, ”naturliga orsaker” som får förklara väder och klimat. Länge hävdade han att de temperaturstegringar som registrerades var en följd av återhämtningen efter en istid, senare att de berodde på att mätstationerna som en gång låg på landet genom urbaniseringen hamnat i tätorter och efter det att satellitmätningar visar att jordens temperatur sjunker, inte stiger. När det sedan visade sig att de satellitmätningar som han refererat till var felaktiga på grund av tekniska problem tystnade han för ett tag, men han korrigerade sig inte.

Jerker Örjans

Mariehamn

ANDRA LÄSER