Piratbalett med slavmarknad och harem

Baletten Piraten – Le Corsaire för oss till en ottomansk hamnstad med harem och slavmarknad. Uppsättningen är trogen dramat och traditionen.

Maria Kochetkova och Michal Krcmárs i ett av baletten Piratens (Le Corsaire) mest kända dansnummer.
Till de traditionella baletter som lever kvar hör den senromantiska sjörövarbaletten Piraten Le Corsaire. Utanför Ryssland är den en raritet som ett helt sceniskt verk. Den version som levt vidare till våra dagar baserar sig på ett ursprungsverk från operan i Paris år 1856 med koreografi av Joseph Mazilier, musik av Adolphe Adam och ett libretto inspirerat av Lord Byrons dikt The Corsair från 1814.
ANDRA LÄSER