Finska företag får frivilliga spelregler mot grönmålning – klimatminister Ohisalo tror det blir en framgång

Nu kommer frivilliga spelregler för företag som vill marknadsföra sig som klimatneutrala. Spelreglerna ska göra marknaden med klimatkompenserande kolkrediter pålitligare, men pådrivarna i branschen kräver att staten måste övervaka att företagen följer reglerna.

Den som skyddar en skog från avverkning gör en mätbar klimatgärning som det går att tjäna pengar på, men bara om det inte leder till att en annan skog avverkas. Det är en av principerna för marknaden för klimatkompensation, som fått sina första nationella spelregler.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
01.02.2023 17:31 UPPDATERAD 01.02.2023 18:05
Medierna har i omgångar avslöjat missbruk på marknaden för klimatkompenserande kolkrediter. Varor och tjänster har sålts som ”klimatneutrala” trots att inte ens certifierade aktörers kolkrediter har gjort utlovad klimatnytta. Senast förra veckan skrev HBL om ett uppmärksammat fall av grönmålning.
Men eftersom företag vill skylta med klimatlöften som de inte kan uppnå utan att köpa kolkrediter behövs tydliga spelregler för marknaden. En första version lanserades på onsdagen i en guide, eller en regelbok om man så vill, som stakar ut minimikriterier för marknadsföring av klimatneutrala produkter eller företag.
Syftet är att den inhemska kolkreditmarknaden ska bli pålitligare och ge företagen chanser till inhemska klimatgärningar.
Anna Laine vid Gaia Consulting som har utarbetat guiden säger att det viktigaste kriteriet är att de utsläppsminskningar som säljs via kolkrediter inte skulle ha uppstått annars – att de verkligen är ett tillägg. Den som vill hävda sin klimatneutralitet måste också följa upp och öppet redovisa för vad den köpt.
– Det är också viktigt att utsläppsminskningen blir bestående, helst i över hundra år. Den måste också förhindra kolläckage, till exempel så att om ett företag gör en klimatgärning genom att låta bli att avverka en skog får det inte leda till att en annan skog avverkas.
Vidare, säger Laine, måste man utesluta dubbel bokföring: om företaget låter plantera en skog som ökar upptaget av koldioxid i Finland kan insatsen inte räknas både Finlands nationella och företagets privata klimatmål till godo.
– Ytterligare ett kriterium är att den klimatkompenserande åtgärden inte får gå ut över andra miljömål, säger Laine.

”Ett första steg”

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo (Gröna) och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen (C) hyllar guiden och påpekar att den utgör en samling av ”bästa praxis”. Rekommendationerna är frivilliga och inte juridiskt bindande.
Det är avsiktligt eftersom EU-lagstiftning är på gång. EU jobbar på ett system för certifiering av klimatåtgärder. Dessutom väntas EU lagstifta om tuffare kriterier för företags klimat- och miljöpåståenden, och för deras hållbarhetsrapportering och samhällsansvar.
Konsulten Anna Laine och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen redogör för de frivilliga spelregler som ska göra att konsumenterna ska våga lita på att produkter som marknadsförs som klimatneutrala verkligen håller måttet.
Ohisalo säger att man måste minnas själva grundprincipen för företag som siktar på klimatneutralitet: i första hand ska de mäta sina utsläpp och göra allt för att minimera dem, bara i andra hand kan det bli aktuellt att köpa kolkrediter för att kompensera för resten av utsläppen.
– Vi behöver tydliga spelregler eftersom det är viktigt att konsumenten vet vad hen får och att kompensationen gör nytta också på lång sikt. Jag tror att guiden kommer att bli en stor framgång. Företagen har pressat på politikerna för att få gemensamma spelregler. Det behövs för att förtroendet för hela systemet ska bestå, säger hon.
Antti Kurvinen säger att guiden bara är ett första steg för tydliga regler för en fungerande marknad för kolkrediter och utsläppshandel. Han betecknar den som ett verktyg för den privata sektorn att bära sitt ansvar för klimatarbetet.
– Nu ligger bollen hos näringslivet, nu har företagen en chans att bygga upp varumärken för klimatneutralitet eller om man vill sikta ännu högre, för produkter som motarbetar klimatförändringarna. Samtidigt skapar det nya möjligheter för landsbygdsnäringarna, säger han.
För företag som siktar på klimatneutralitet gäller det att i första hand göra allt för att minimera utsläppen, och därefter kan det bli aktuellt att köpa kolkrediter för att kompensera för resten av utsläppen, menar Ohisalo.

”Mer behövs”

Organisationen Finnwatch som granskar företagens samhällsansvar tackar för den nya guiden, men säger att statsmakten måste börja övervaka handeln med klimatkompensation för att komma åt missförhållandena.
– Nästa regering måste se till att reglerna följs. Det förutsätter noggrannare övervakning och ett register över de inhemska projekt som håller det rekommenderade måttet, säger Lasse Leipola på Finnwatch.
Även företaget Compensate som erbjuder klimatkompensation säger att standarderna på marknaden för frivilliga kolkrediter inte garanterar kvalitet i dag eftersom regleringen är för slapp.
– Den nya guiden är ett led i den internationella utvecklingen som försöker komma åt missförhållandena. Det är viktigt att Finland inte passivt tittar på när marknaden växer utan att vi ser till att branschens verksamhetsförutsättningar är i skick på hemmaplan, säger Niklas Kaskeala, ordförande för Compensate.

ANDRA LÄSER